Blog

Altium 365

Altium 365

Altium 365 to oparta na chmurze platforma, pozwalająca na przechowywanie danych projektowych i całych projektów oraz na współpracę z projektantami elektroniki, mechaniki i innymi współpracownikami czy producentami płytek.

Ponieważ system jest oparty na rozwiązaniu chmurowym, użytkownik otrzymuje proste rozwiązanie, niewymagające żadnych instalacji czy skomplikowanej konfiguracji. Po prostu otrzymuje dostęp z poziomu Altium Designer lub przeglądarki internetowej.

Zasadniczo, istnieją trzy poziomy dostępu do platformy Altium 365 i świadczonych przez nią usług: 

 • Standard - podstawowy poziom funkcjonalności, pozwalający w pełni korzystać z możliwości globalnego udostępniania oraz wygody posiadania projektów i komponentów dostępnych w jednym, spójnym firmowym obszarze roboczym (Workspace), ale bez możliwości znaczącej formalizacji i strukturyzacji danych. Oferuje możliwość przechowywania i udostępniania projektów w celu przeglądania, komentowania lub edytowania oraz korzystania z prostych bibliotek komponentów opartych na Workspace. Ten poziom funkcjonalności pozwala na podstawowe wsparcie dla wymiany ECAD-MCAD. Wymaga posiadania konta AltiumLive oraz Altium Designer z aktywną subskrypcją Standard. 
 • Pro - dla organizacji, które chcą mieć dostęp do pełnej formalizacji i strukturyzacji danych. Wszystkie dane są tworzone i przechowywane w jednym firmowym obszarze roboczym (Workspace). Oferuje możliwość przechowywania i udostępniania projektów w celu przeglądania, komentowania lub edytowania. Uwzględnia również rozszerzony poziom wsparcia dla wymiany ECAD-MCAD. Zapewnia możliwość walidacji komponentów, funkcjonalność gdzie-użyte, szablony komponentów czy zarządzanie plikami Output Job. Wymaga posiadania konta AltiumLive oraz Altium Designer z aktywną subskrypcją Pro.
 • Enterprise - dostarcza wszystkich funkcjonalności poziomu Pro, a dodatkowo obsługę współpracy pomiędzy zespołami w ramach większej organizacji. Oferuje obsługę zarządzanych projektów opartych na przepływie pracy. Na tym poziomie zapewniane jest również największe wsparcie synchronizacji danych komponentów z systemami korporacyjnymi Twojej firmy, z bezpośrednim wsparciem dla różnych systemów PLM.  Wymaga posiadania konta AltiumLive oraz Altium Designer z aktywną subskrypcją Enterprise.

Dostęp do interfejsu platformy Altium 365 z poziomu przeglądarki internetowej jest nieograniczony. Dostęp do Workspace za pośrednictwem interfejsu przeglądarki lub mechanicznego programu CAD jest bezpłatny. Subskrypcja oprogramowania Altium Designer jest potrzebna wyłącznie wtedy, gdy chcesz połączyć się z Altium 365 (a konkretnie z przestrzenią roboczą Altium 365) z poziomu Altium Designer.

Szczegółowa lista różnic poszczególnych w poziomach dostępu jest dostępna tutaj: https://www.altium.com/altium-designer/subscription.

Workspace
Integralną częścią platformy Altium 365 jest Workspace, który jest dedykowanym serwerem hostowanym w chmurze. Zapewnia on nie tylko bezpieczne przechowywanie danych, ale także, dzięki wbudowanemu systemowi kontroli wersji, umożliwia tworzenie oddzielnych wersji edytowanych danych – zasadniczo śledząc zmiany w projekcie w czasie, bez nadpisywania wcześniej opublikowanych danych. Obsługuje również zarządzanie cyklem życia danych, umożliwiając przypisanie danym określonego statusu, określającego, czy mogą być bezpiecznie używane.

Workspace może przechowywać wszystkie zarządzane dane, włączając w to symbole schematu, footprinty, modele symulacyjne, komponenty, szablony, arkusze schematu wielokrotnego użycia czy też całe projekty, z możliwością ich przeglądania, komentowania, inspekcji BOM oraz zaawansowanej historii zmian w projekcie. Opublikowane dane wyjściowe z projektu zawierają kopię dokumentów źródłowych oraz wymagane dane produkcyjne czy montażowe, które mogą zostać w prosty sposób udostępnione bezpośrednio do producenta płytek.
Workspace jest zarówno źródłem danych jak i ich miejscem docelowym, gdzie każdy nowy projekt wykorzystuje elementy zapisane w i zarządzane przez Workspace, a wszystkie powstałe dokumenty i dane wyjściowe również są zapisywane w Workspace. Dzięki temu, zapewniona jest wysoka integralność danych projektowych.

Udostępnianie
Jednym z najbardziej istotnych aspektów platformy Altium 365 jest wsparcie dla współpracy z innymi osobami w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki Altium 365 możesz bez wysiłku dzielić się bieżącymi postępami projektowymi z kierownictwem, działem zakupów lub potencjalnym producentem w sposób, który jest łatwy również po ich stronie, poprzez uproszczoną, interaktywną współpracę z dowolnego urządzenia.Dane mogą być udostępniane każdemu, w dowolnym miejscu na świecie. To, co i komu udostępniasz, zależy od Ciebie i może obejmować:

 • Udostępnianie projektów elektronicznych i danych produkcyjnych CAM za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przy użyciu bezpłatnej, samodzielnej przeglądarki Altium 365 Viewer. Ten poziom udostępniania obsługuje tylko przeglądanie projektów – bez komentowania. 
 • Udostępnianie aktywnych projektów osobom spoza zespołu Workspace — tylko do przeglądania i komentowania lub do edycji — bez konieczności zapraszania ich do tego zespołu. Dzięki temu zaproszeni mogą przeglądać/edytować (w zależności od poziomu dostępu) bieżący, będący w toku projekt, bez uzyskiwania dostępu do serwera danych projektowych. 
 • Udostępnianie migawek (snapshot) projektów i danych produkcyjnych CAM – przesłanych do przestrzeni osobistej na platformie Altium 365 – komukolwiek, na stałe. Ten poziom udostępniania umożliwia przeglądanie i komentowanie udostępnionej migawki. Należy pamiętać, że w przypadku migawek projektu, jest to po prostu statyczna kopia projektu z określonego momentu w czasie, a nie aktywny projekt. 
 • Udostępnianie danych projektowych członkom zespołu Workspace. W razie potrzeby udostępniaj projekty, foldery i inne dane. Na przykład w przypadku projektów, możesz udostępnić dostęp tylko do odczytu, aby zbierać komentarze i opinie. Możesz także przyznać dostęp do odczytu/zapisu, aby umożliwić pełną, globalną współpracę rozproszonego geograficznie zespołu (z edycją dokonywaną za pomocą Altium Designer). 
 • Udostępnianie danych wyjściowych producentowi płytek za pośrednictwem zdefiniowanego pakietu produkcyjnego, który może następnie przeglądać za pośrednictwem dedykowanej przeglądarki – bez dostępu do Workspace, a tym samym bez dostępu do danych projektowych. Następnie mogą oni pobrać pakiet danych, za pomocą którego można wyprodukować i zmontować płytkę.

Komponenty
Komponent jest przechowywany w Workspace jako zbiór rewizji unikalnie identyfikowanego elementu. Każda rewizja jest zarządzana pod względem cyklu życia, przez co, w rezultacie, otrzymujemy bibliotekę certyfikowanych komponentów, wraz z informacją, czy dany komponent (rewizja) może zostać użyty do produkcji, czy na przykład tylko w prototypach lub jest już niedostępny i nie może być używany. 

Panel Components w Altium Designer pozwala na zaawansowane filtrowanie komponentów z Workspace po wartościach parametrów przypisanych do komponentu. 

Ponadto panel oferuje również opcje edycji, przeglądania komponentu na serwerze źródłowym za pomocą panelu Explorer oraz wykonywania funkcji zarządzania komponentami, takich jak tworzenie i klonowanie komponentów, lub edycji informacji od dostawców czy typu wybranego komponentu.

Współpraca ECAD-MCAD
Większość płytek drukowanych jest przymocowana do konstrukcji mechanicznej — chassis lub obudowy. Znalezienie mechanicznego konfliktu między płytką drukowaną (ECAD) a obudową (MCAD) na późnym etapie procesu projektowania, może być kosztownym doświadczeniem. Można oczywiście wygenerować model 3D płytki z Altium Designer, lecz jest to ręczny proces, wymagający świadomej decyzji i działania. W rzeczywistości jest to wykonywane bardzo rzadko, w wyniku czego projektant MCAD nigdy nie jest do końca pewien, czy dane otrzymane od projektanta elektroniki są poprawną, najbardziej aktualną wersją projektu.

Altium 365 ułatwia natywną współpracę ECAD z MCAD, w której dane są płynnie i w pełni automatycznie przenoszone między tymi domenami w miarę ewolucji projektu, zapewniając spójność projektów PCB i obudowy.

Obsługiwane są następujące platformy MCAD: 

 • SOLIDWORKS
 • Autodesk Inventor Professional
 • PTC Creo Parametric
 • Autodesk Fusion 360
 • Siemens NX (tylko z subskrypcją Enterprise)
Udostępnij

Powiązane wpisy

Skomentuj Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *