Altium 365

Altium 365

Altium 365


Jedyna na świecie platforma w chmurze, wspomagająca projektowanie, zarządzanie dokumentacją, pracę grupową, wymianę danych z innymi systemami i osobami, również z zewnątrz. Ściśle zintegrowana z oprogramowaniem Altium Designer, jak również dostępna z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu. Dostępna dla posiadaczy oprogramowania Altium Designer z ważną subskrypcją. Zróżnicowana funkcjonalność w ramach trzech planów do wyboru: Standard, Pro i Enterprise.

Więcej o Altium 365 na naszym BLOG-u

Udostępnianie i współpraca

Altium 365 pozwala na udostępnianie linku do własnego projektu, by ułatwić współpracę w czasie rzeczywistym, lub na przesłanie kopii swojego projektu do recenzji, bez żadnych kosztów dla recenzentów. Dzięki Altium 365 można połączyć wszystkie osoby związane z tworzeniem projektu, zachowując bezpieczeństwo i kontrolę nad projektem.

Prosta

Poprzez proste udostępnienie linku, każdy zainteresowany może przeglądać i komentować projekt za pomocą przeglądarki internetowej na praktycznie dowolnej platformie (Mac, Windows, Android lub iOS) - i na dowolnym urządzeniu (stacjonarnym lub mobilnym).

Interaktywna

Altium 365 wykracza poza obrazy i dokumenty, aby umożliwić użytkownikom interakcję z projektem, nawet tym, którzy nie mają dostępu ani doświadczenia z narzędziami CAD. Pozwala na znajdywanie, wyszukiwanie, wybieranie i testowanie krzyżowe komponentów i sieci pomiędzy schematami, PCB i spisem elementów, aby zwiększyć efektywność współpracy.

Bezpieczna

Dzięki Altium 365, własność intelektualna jest zawsze pod kontrolą i jest znacznie bezpieczniejsza niż udostępniania np. przez e-mail. Altium 365 tworzy także kopie zapasowe danych projektowych.

Wszystko w jednym miejscu

Altium 365 pozwala organizować wszystkie projekty, biblioteki i uczestników w jednym miejscu, do którego istnieje dostęp na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu. Altium 365 wykorzystuje właściwości specyficzne CAD, by przechowywać dane w taki sposób, by projekty, pliki i historia wersji były dostępne i łatwe w nawigacji.

Projekty

Altium 365 został zaprojektowany w celu zrozumienia szczegółów każdego projektu - dzięki czemu organizacja twoich projektów jest prostsza, a przeszukiwanie projektów łatwiejsze.

Biblioteka w chmurze
Cloud_library.jpg

Biblioteka komponentów zorganizowana w chmurze jest zawsze dostępna i bezproblemowo połączona z informacjami w czasie rzeczywistym, dzięki czemu dane są zawsze aktualne.

Zarządzanie zespołem

Altium 365 pozwala na przypisanie ról i uprawnień użytkownikom w całym zespole i zarządzanie nimi w jednym, zorganizowanym widoku.

Bezpieczeństwo danych

Bez względu na wszystko, zawsze istnieje możliwość wyodrębnienia własnych danych i zawsze tylko projektant decyduje, komu są udostępniane.

Większe możliwości Altium Designer

Altium 365 pozwala pracować w Altium Designer tak jak do tej pory, jednocześnie wprowadzając ulepszenia do środowiska projektowego i możliwości programu.

Prosta konfiguracja


Painless_setup

Dzięki infrastrukturze chmurowej Altium 365, nie występują problemy związane z konfiguracją lokalnego serwera - można zacząć pracować w ciągu kilku minut.

Ulepszone zarządzanie komponentami

Enhanced_comp_management

Po połączeniu z Altium 365, można projektować w oparciu o dostępne w czasie rzeczywistym dane o komponentach - w tym statusie cyklu życia z IHS Markit oraz cenach i dostępności z Octopart.

Współpraca z mechanicznymi programami CAD
MCADCoDesigner

Natywna integracja z SOLIDWORKS, PTC Creo i Autodesk Inventor zapewnia bezproblemową współpracę z projektantami mechaniki. Synchronizacja odbywa się za pomocą jednego kliknięcia baz konieczności importowaniu czy eksportowania danych.

Wbudowana kontrola wersji

BuiltVersionControl

Altium 365 pozwala przejrzeć zaawansowaną historię projektowania - od zmian komponentów po modyfikacje stosu warstw – i, w razie potrzeby, łatwo odzyskać i/lub przywrócić poprzednie wersje.

Plany subskrypcyjne Altium

Funkcjonalność platformy Altium 365 uzależniona jest od posiadanego Planu Subskrypcyjnego Altium - Standard, Pro lub Enterprise.


Subskrypcja Altium Standard

Oferuje przechowywanie i współdzielenie danych w chmurze dla projektantów PCB, w tym dostęp przez przeglądarkę, bezpieczne udostępnianie projektów współpracownikom, klientom, podwykonawcom, system komentarzy, kontrolę wersji i śledzenie zmian w projekcie, scentralizowaną bibliotekę komponentów z informacją o dostawcach, zarządzanie użytkownikami, a ponadto m.in.:

  • Wszystkie aktualizacje oprogramowania Altium Designer.
  • Dostęp do społeczności AltiumLive, w tym forum dyskusyjnego.
  • Podstawowy interfejs ECAD/MCAD.
Subskrypcja Altium Pro

Oferuje kompleksowe zarządzanie komponentami i danymi projektowymi PCB, tj. funkcjonalność jak dla planu Standard i dodatkowo m.in. konfigurowalne cykle życia dla komponentów i danych projektowych, funkcje „gdzie użyty” dla komponentów, interfejs do zewnętrznych baz danych oraz IHS Markit, definiowanie ról i grup użytkowników, zapobieganie konfliktom, a ponadto m.in.:

  • Wszystkie aktualizacje oprogramowania Altium Designer.
  • Priorytetowy dostęp do wsparcia technicznego Altium.
  • Zaawansowany interfejs ECAD/MCAD, m.in. wsparcie RigidFlex w Solidworks CAD, rozmieszanie komponentów z poziomu MCAD.
Subskrypcja Altium Enterprise

Oferuje wszystkie funkcjonalność jak dla planu Pro, a dodatkowo narzędzia pozwalające na zarządzanie danymi, konfiguracjami i procesami na poziomie organizacji, integrację z PLM czy możliwość tworzenia wielu Workspace’ów, a ponadto m.in.:

  • Wszystkie aktualizacje oprogramowania Altium Designer.
  • Priorytetowy dostęp do wsparcia technicznego Altium.
  • Zaawansowany interfejs ECAD/MCAD dla Siemens NX.
  • Tworzenie cykli życia z aprobatami.

Szczegółowe różnice pomiędzy planami Standard, Pro i Enterprise prezentuje tabela załączona poniżej.


Widok: Lista

1 element

Ustaw kierunek rosnący
na stronę