SOLIDWORKS szkolenia

Szkolenia SOLIDWORKS

Computer Controls Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem SOLIDWORKS i oferuje szkolenia o najwyższym poziomie nauczania. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych i certyfikowanych specjalistów, którzy posiadają nie tylko głęboką wiedzę na temat oprogramowania, ale także bogate doświadczenie praktyczne. Dzięki temu uczestnicy szkoleń zyskują praktyczne umiejętności, które mogą zastosować w realnych projektach inżynieryjnych.

Szkolenie podstawowe 3D CAD
– podstawy modelowania, części, złożenia, rysunki

Szkolenie przeznaczone dla osób, które nie mają żadnego doświadczenia lub posiadających niewielką praktykę w obszarze systemów CAD.

Podczas kursu uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą instalacji i obsługi oprogramowania, poznają tajniki modelowania poszczególnych części, opanują techniki zarządzania szkicami oraz nabędą umiejętności niezbędne do tworzenia szczegółowej dokumentacji technicznej. Naszym celem jest nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale także praktyczne przystosowanie uczestników do efektywnego korzystania z narzędzi oferowanych przez SOLIDWORKS.

Czast trwania szkolenia:
24 godziny ( 3 dni po 8 godzin)

Cena szkolenia:
3 200 zł netto/osoba ( + 23% VAT)

Miejsce szkolenia:
Sidziba firmy, ul. Bystrzańska 94, 43-309 Bielsko-Biała

Zakres szkolenia:

Podstawy i interfejs użytkownika

Wprowadzenie do szkicownika

Modelowanie podstawowe części

Symetrie i pochylenia

Tworzenie szyku

Operacje obrotu wokół linii środkowej

Tworzenie skorup i żeber

Napawa błędów szkicu i operacji

Zmiany projektowe

Konfiguracje

Zmienne globalne i równania

Używanie rysunków

Modelowanie złożeń (od dołu do góry)

Używanie złożeń