Jak IoT pomoże w rozwoju Twojej firmy?

Copy_of_Copy_of_Copy_of_Untitled_1_

Jak IoT pomoże w rozwoju Twojej firmy?

Witamy w Internecie rzeczy! IoT ma wkrótce przekształcić otaczające nas fizyczne obiekty w ekosystem informacji. Jego ekspansja odgrywa kluczową rolę w nowej erze wszechobecnej łączności zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, która umożliwia łączenie, interakcję i wymianę danych — zawsze i wszędzie.

Ponieważ urządzenia połączone cyfrowo, takie jak smartfony, urządzenia do noszenia, pojazdy czy sprzęt AGD, stają się wszechobecne w życiu prywatnym i w pracy, rozwiązania sieciowe, częstotliwości radiowe i infrastruktura dostępowa okazują się coraz ważniejszym obszarem zainteresowań. A ponieważ przemysłowy internet rzeczy (IIoT) ma wpływ na każdą branżę, do tej listy dołączy jeszcze więcej aplikacji i urządzeń. Bez względu na branże i urządzenia, kluczowe czynniki dla wrażliwych aplikacji IIoT są zawsze takie same: niezawodna łączność, niskie zużycie energii i długie cykle życia.

Jak Computer Controls może pomóc w rozwoju Twojej firmy z branży IIoT


Aby sprostać kluczowym wymaganiom IIoT, takim jak łączność, długie działanie, ciągłość działania, żywotność baterii lub akumulatora , zgodność, współistnienie i bezpieczeństwo cybernetyczne, Computer Controls dostarcza rozwiązania do budowy węzłów czujników bezprzewodowych i energooszczędnych bezprzewodowych transceiverów. Nasze profesjonalne usługi eksperckie pomogą Ci znaleźć najwydajniejsze moduły i urządzenia półprzewodnikowe. Oferujemy również narzędzia weryfikacyjne do pomiaru żywotności akumulatora lub baterii i zarządzania nią, a także zestawy do opracowywania i debugowania wbudowanego oprogramowania układowego.

Wyzwania 5 C w IoT

Kompleksowe podejście do wielopłaszczyznowego wyzwania w projektowaniu IoT.

Testowanie urządzeń IoT to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoją współcześni projektanci i producenci urządzeń. Sukces IoT wymaga sprostania wyzwaniom 5 C w całym cyklu życia urządzenia IoT. Dowiedz się więcej o tym, jak zapewnić urządzeniom IoT niezawodną łączność bezprzewodową.

Download White Paper
Copy_of_Untitled_6_
Copy_of_Untitled_7_

Wyjście poza szum wokół IoT


Najważniejsze elementy składowe Internetu rzeczy (IoT).

IoT jest już rzeczywistością. W użyciu są już produkty do sterowania temperaturą w domu i rozrywką, a także rozwiązania z zakresu zabezpieczeń i urządzenia do sterowania procesami przemysłowymi. Ten dokument pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób kluczowe elementy składowe IoT współpracują ze sobą, oraz zweryfikować, czy produkty lub usługi IoT są funkcjonalne, bezpieczne i zgodne ze standardami branżowymi w całym ekosystemie IoT, w tym pod kątem technologii dostępu, infrastruktury czy centrów danych. Dowiedz się, jak skutecznie oceniać, projektować lub wdrażać rozwiązania IoT nowej generacji, w tym również rozwiązania ICT.

Download Key Building White Paper

Rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem i testowaniem na potrzeby IoT

Zapewnij wydajność bezprzewodowego działania urządzeń IoT przy zachowaniu niskich kosztów testów.

Ponieważ wiele technologii bezprzewodowych korzysta z tego samego nielicencjonowanego pasma, producenci muszą również weryfikować, czy zakłócenia w kanałach współdzielonych i sąsiednich nie wpływają niekorzystnie na działanie ich urządzeń. Stanowi to również wyzwanie dla projektantów, ponieważ projektowanie i testowanie urządzeń staje się coraz bardziej skomplikowane, czasochłonne i kosztowne. Ten dokument pomaga w efektywniejszym testowaniu urządzeń IoT. Odkryj więcej.

Download White Paper
Copy_of_Untitled_8_
Copy_of_Untitled_10_

Najmniejszy na świecie moduł LoRaWAN® FMLR-6x-x-MA62x od Miromico

Wsparcie dla protokołu dalekodystansowej łączności bezprzewodowej LoRaWAN.

Firma Miromico AG® zdołała opracować moduł FMLR-6x-x-MA62x dzięki wykorzystaniu mikrokontrolera (MCU) MAX32625/26 Arm® Cortex®-M4 od Maxim Integrated Products®. Przeczytaj więcej o tym, gdzie najlepiej umieścić moduł w gęsto zaludnionych środowiskach miejskich lub oddalonych lokalizacjach wiejskich i podłączyć wiele różnych czujników do sieci LoRaWAN. Moduł obsługuje zaawansowane aplikacje (dzięki pamięci flash 512 kB, pamięci SRAM 160 kB i częstotliwości pracy 96 MHz), jednocześnie umożliwiając projektantom zmieszczenie się w budżecie mocy.

Datasheet FMLR-6x-x-MA62x [PDF]

Jak zapewnić poprawne działanie urządzeń IoT w środowisku docelowym


Lokalizuj i identyfikuj zakłócenia.

W przypadku Internetu rzeczy (IoT) współistnienie rozmaitych urządzeń jest niezbędne do stabilnej i niezawodnej komunikacji. Testy koegzystencji to jedyny sposób, aby dokładnie ocenić zdolności urządzenia do utrzymania poziomu łączności bezprzewodowej pozwalającego na zachowanie funkcjonalności w obecności zamierzonych i niezamierzonych (zakłócających) sygnałów. Przeczytaj więcej o tym, jak ważne jest zrozumienie szczegółów testowania współistnienia urządzeń oraz jak przeprowadzać je dokładnie i wydajnie, aby zapewnić poprawne działanie urządzenia IoT.

Download White Paper
Copy_of_Untitled_9_
Copy_of_Untitled_12_

Jak zmaksymalizować żywotność baterii i akumulatorów przenośnych urządzeń IoT


Uprość szacowanie żywotności akumulatora lub baterii dzięki zautomatyzowanemu pakietowi do pomiarów i monitorowania.

Możliwość pomiaru i przewidywania żywotności akumulatora lub baterii urządzenia jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Do wykrywania słabości projektowych konieczna jest szybka i bezproblemowa analiza zużycia energii oparta na zdarzeniach. Pozwala to automatycznie skorelować krytyczne zdarzenia RF i inne zachodzące w urządzeniu ze zużytą energią, aby zidentyfikować obszary zużywające najwięcej prądu. W tej nocie aplikacyjnej opisano sposób korzystania z rozwiązania testującego Keysight X8712A IoT do optymalizacji żywotności baterii lub akumulatora w celu szybkiego wykrywania słabych punktów projektu i szacowania żywotności zasilania urządzenia IoT.

Download Application Note

Precyzyjny rejestrator zużycia mocy RocketLogger® od Miromico


Zaprojektowany do tworzenia węzłów czujników o bardzo niskim poborze mocy i długiej żywotności baterii lub akumulatora.

Opracowany przez Computer Engineering Group na Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH Zurich) RocketLogger spełnia wyzwania stawiane przez nowatorskie zastosowania IoT i może mierzyć zarówno ultraniskie prądy uśpienia w zakresie nanoamperów, jak i wysokie prądy przejściowe podczas komunikacji bezprzewodowej. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego rejestrator zużycia mocy jest przenośną, wielokanałową alternatywą dla tradycyjnych, nieporęcznych i kosztownych urządzeń laboratoryjnych.

Pobierz specyfikację techniczną

Read more about RocketLogger
Copy_of_Untitled_13_
Copy_of_Untitled_14_

Optymalizacja żywotności akumulatora lub baterii z wykorzystaniem przyrządu Keysight X8712A IoT

Oszacowanie czasu pracy na baterii lub akumulatorze jest krytyczne, ale niewystarczające.

Aby w pełni wykorzystać akumulator lub baterię urządzenia IoT, musisz zrozumieć, jakie zdarzenia RF oraz występujące w podobwodach urządzenia wpływają na zużycie prądu. Umożliwi to podejmowanie decyzji dotyczących sprzętu i oprogramowania układowego, które pozwolą na optymalizację czasu pracy na baterii lub akumulatorze. Ta specyfikacja techniczna pomoże Ci oszacować żywotność źródła zasilania urządzenia i przedstawić ją klientom. Przeczytaj więcej o tym, jak przeprowadzić opartą na zdarzeniach analizę zużycia energii przez urządzenie IoT za pomocą zaawansowanego przyrządu Keysight X8712A.

Download Keysight X8712A Data Sheet

Dokładna technologia umożliwiająca łatwy, bezpieczny i wiarygodny pomiar pozostałej energii


Rozwiązanie o minimalnym rozmiarze umożliwiające długi czas pracy na baterii lub akumulatorze.

Tradycyjnie mierniki poziomu energii w baterii lub akumulatorze były silnie uzależnione od konkretnego typu zastosowanych ogniw. Wymagało to dobierania miernika do danego źródła zasilania i wiązało się z testami laboratoryjnymi, podczas których badano charakterystykę baterii lub akumulatora w różnych warunkach obciążenia i temperatury. W tym dokumencie omówiono technologię, która szybko zapewnia dokładny odczyt ilości energii pozostałej w baterii lub akumulatorze w większości zastosowań, bez potrzeby przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych analiz.

Download Accurate Technology White Paper
Copy_of_Untitled_15_
Copy_of_Untitled_16_

Żywotność baterii to żywotność urządzenia IoT


Bez urządzeń zasilanych bateryjnie nie byłoby Internetu rzeczy (IoT). Baterie są tanie, a koszt ich wymiany jest często wyższy niż koszt wymiany całego urządzenia IoT. W tym przeglądzie omówiono, co się dzieje, gdy bateria nie zapewnia działania przez okres 10 lat.

See Example of Costs

Cztery wskazówki dotyczące optymalizacji żywotności baterii i akumulatorów urządzeń IoT


Żywotność baterii lub akumulatora jest jedną z najważniejszych kwestii związanych z urządzeniami IoT. Łatwo zrozumieć, dlaczego tak jest. Konsumenci często oczekują długiej żywotności ogniw w swoich aplikacjach i urządzeniach. W przypadku urządzeń medycznych do noszenia, takich jak rozruszniki serca, gdzie żywotność urządzenia może zadecydować o życiu lub śmierci, awaria zasilania jest niedopuszczalna. Zapoznaj się z tym e-bookiem, aby dowiedzieć się, jakie kroki możesz podjąć już dziś, aby zoptymalizować żywotność baterii i akumulatorów w urządzeniach IoT, oraz uzyskać praktyczne porady dla programistów IoT.

Download eBook
Copy_of_Untitled_17_
Copy_of_Untitled_18_

Pełne kontra wstępne badania zakłóceń elektromagnetycznych


Korzyści płynące ze wstępnych badań zakłóceń elektromagnetycznych.

Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) powodowane są przez niezamierzone emisje fal radiowych z urządzeń elektronicznych. Aby móc sprzedawać swoje produkty na całym świecie, producenci urządzeń elektronicznych muszą zadbać o ich zgodność z dyrektywami z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej obowiązującymi w poszczególnych regionach i krajach. W ten sposób działają zgodnie z przepisami. Dowiedz się, jak zmniejszyć ryzyko niezaliczenia testu zakłóceń elektromagnetycznych w końcowej fazie projektu.

Download EMI Test White Paper

Wstępne badania EMI/EMC

Upewnij się, że Twoje urządzenie przejdzie końcowe badania kompatybilności elektromagnetycznej i będzie mogło zostać wprowadzone na rynek w założonym terminie.

W naszym wysoce dynamicznym środowisku możliwość szybkiego wprowadzania produktów na rynek i tworzenia ich w zoptymalizowanych kosztowo cyklach projektowych ma kluczowe znaczenie. Badania wstępne są najważniejszym narzędziem pomagającym w spełnieniu tych wymogów. To krótkie wprowadzenie do badań kompatybilności elektromagnetycznej, znanych też jako wstępne badania EMI/EMC, pokazuje, jak przejąć kontrolę nad czasem wprowadzenia produktu na rynek i nad kosztami certyfikacji EMI.

Copy_of_Untitled_21_
Copy_of_Untitled_19_

Plan udanego wdrożenia przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT)


Zapewnienie skutecznej struktury testów pod kątem wymagań urządzeń IIoT.

Przemysłowe urządzenia IoT różnią się od urządzeń konsumenckich tym, że łączą maszyny, pojazdy i urządzenia w branżach takich jak przetwórstwo ropy i gazu, motoryzacja, wytwarzanie energii, budownictwo czy transport. IIoT wymaga energooszczędnych, łatwych w utrzymaniu i wydajnych urządzeń, które mogą działać w tych wymagających środowiskach w czasie rzeczywistym. Ta biała księga zawiera wskazówki dotyczące tworzenia zarysu skutecznej struktury testów. Programiści mogą wykorzystać te koncepcje jako podstawę do opracowania kompletnego testu.

Download The Blueprint White Paper

Wpływ IIoT na działalność biznesową


Zrównoważony system IoT zapewnia wydajność i przewagę konkurencyjną.

Liderzy wspierający i wykorzystujący IoT w możliwie największym stopniu odnoszą korzyści płynące z nowych możliwości rozwoju. IIoT koncentruje się na IoT w środowisku produkcyjnym i ma doprowadzić do radykalnej zmiany trzech podstawowych filarów procesu produkcyjnego, tj. produkcji, transportu i logistyki, a także narzędzi wykorzystywanych na tych etapach. W artykule przedstawiono powody, dla których nowoczesna fabryka powinna płynąć na fali IIoT i inwestować w transformację cyfrową.

Download The Impact of IIoT White Paper
Copy_of_Untitled_20_