Szkolenia Altium Designer

Computer Controls Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Altium i oferuje szkolenia o różnym stopniu zaawansowania z obsługi programu Altium Designer i narzędzi pokrewnych. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów przez wykwalifikowanych, certyfikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem oraz biegłą znajomością oprogramowania. Każdy uczestnik otrzymuje na własność drukowany podręcznik w języku polskim i inne materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu. Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszej wersji programu Altium Designer.

Oferta szkoleniowa

Kurs podstawowy
Altium_Podstawy

Przeznaczony jest dla osób, które nie mają żadnego doświadczenia z programem Altium Designer lub zajmują się projektowaniem amatorsko.

Omawiane są zagadnienia obejmujące cały proces tworzenia płytki PCB - od schematu, poprzez projektowanie PCB, na generacji danych wyjściowych kończąc - jednak w podstawowej, okrojonej formie, z uwzględnieniem wyłącznie niezbędnych do tego celu narzędzi.

Podstawowy kurs Altium Designer - Projektowanie PCB obejmuje cały cykl projektowania obwodu drukowanego, począwszy od schematów, a skończywszy na przygotowaniu dokumentacji produkcyjnej - jednak w podstawowej, okrojonej formie, z uwzględnieniem wyłącznie niezbędnych do tego celu narzędzi.

Czas trwania

16 godzin ( 2 dni po 8 godzin ).

Umiejętności zdobyte podczas kursu
Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi programu Altium Designer oraz podstawowe umiejętności z zagadnień obejmujących proces tworzenia płytki PCB.

Wymagania
Znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows.

Szkolenie podzielone jest na 2 bloki tematyczne:

Blok 1 - Środowisko i edycja schematu
•    Środowisko Altium Live,
•    Podstawy środowiska programu, podstawowe ustawienia globalne i dokumentu,
•    Podstawy edytora schematu - obiekty graficzne i elektryczne,
•    Łączenie obiektów na schemacie,
•    Tworzenie elementów bibliotecznych,
•    Omówienie występujących typów schematu (płaski, hierarchiczny),
•    Kompilowanie i weryfikacja projektu,
•    Wstawianie dyrektyw oraz parametryzacja schematu,
•    Wykazy elementów,
•    Synchronizacja SCH-PCB.

Blok 2 - Edycja PCB
•    Podstawy edytora PCB, podstawowe ustawienia globalne i dokumentu,
•    Tworzenie nowej płyty pcb,
•    Konfiguracja warstw,
•    Rozmieszczanie elementów,
•    Prowadzenie ścieżek,
•    Tworzenie reguł projektowych, weryfikacja projektu,
•    Nawigacja po projekcie, edycja globalna,
•    Tworzenie elementów bibliotecznych,
•    Praca w edytorze PCB 3D,
•    Generowanie podstawowych danych wyjściowych.

Kurs kompleksowy
Altium__rednio

Przeznaczony jest dla użytkowników, którzy mają przynajmniej podstawowe umiejętności z zakresu projektowania PCB i chcą poszerzyć swoją wiedzę, bądź też zamierzają wykorzystywać program Altium Designer profesjonalnie.

Omawiane są zagadnienia obejmujące cały proces tworzenia płytki PCB - od schematu, poprzez projektowanie PCB, na generacji danych wyjściowych kończąc - w formie niezbędnej do jego skutecznego wykorzystania w pracy.

Kompleksowy kurs Altium Designer - Projektowanie PCB obejmuje cały cykl projektowania obwodu drukowanego, począwszy od schematów, a skończywszy na przygotowaniu dokumentacji produkcyjnej.

Czas trwania
24 godziny ( 3 dni po 8 godzin ).

Umiejętności zdobyte podczas kursu
Kompleksowe umiejętności z zakresu obsługi programu Altium Designer.

Wymagania
Znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows.

Szkolenie podzielone jest na 3 bloki tematyczne:

Blok 1 - Środowisko pracy
•    Ekosystem Altium Designer - przydatne strony internetowe ze szczególnym naciskiem na portal AltiumLive,
•    Środowisko Altium Designer - obsługa oraz jego konfiguracja (dostosowanie widoków, paneli, pasków narzędziowych, menu oraz powiązanych skrótów klawiszowych),
•    Dokumenty i projekty Altium Designer - filozofia przechowywania danych w programie,
•    Podstawy edytora schematu,
•    Podstawy edytora PCB,
•    Nawigacja po projekcie, edycja globalna,
•    Praca w edytorze PCB 3D - wizualizacja, nawigacja i edycja, tworzenie modeli komponentów, obsługa modeli STEP, wykrywanie kolizji modeli.

Blok 2 - Edytor schematu
•    Tworzenie własnego szablonu schematu,
•    Wyszukiwanie elementów bibliotecznych oraz parametryzacja wstawianego elementu,
•    Łączenie elementów na schemacie,
•    Omówienie występujących typów schematu (flat, hierarchical, global),
•    Kompilowanie i weryfikacja projektu,
•    Wstawianie dyrektyw oraz parametryzacja schematu,
•    Tworzenie elementów bibliotecznych oraz typy bibliotek na przykładach,
•    Budowa projektu wielokanałowego,
•    Warianty projektowe,
•    Budowa schematu z wycinków,
•    Synchronizacja schematu,
•    Wykazy elementów oraz możliwości dopasowania do potrzeb firmowych.

Blok 3 - Edytor PCB
•    Tworzenie nowej płyty pcb,
•    Synchronizacja SCH-PCB
•    Konfiguracja warstw oraz przelotek,
•    Rozmieszczanie elementów,
•    Prowadzenie ścieżek, pary różnicowej oraz magistrali, dopasowanie długości, budowa klas połączeń,
•    Tworzenie reguł projektowych, weryfikacja projektu online oraz wsadowa,
•    Edycja projektu wielokanałowego, numerowanie elementów na PCB,
•    Budowa elementów bibliotecznych,
•    Panelizacja projektu,
•    Generowanie dokumentacji technologicznej - Gerber, NCDrill, Pick&Place, budowa szablonu pasty lutowniczej,
•    Reguły projektowe a uwarunkowania technologiczne.

Kurs zaawansowany
Altium_zaawans.

Przeznaczony jest dla doświadczonych użytkowników programu Altium Designer, pragnących poznać zaawansowane możliwości programu, bądź funkcje nie omawiane na kursie kompleksowym.

W trakcie szkolenia poruszane są także zagadnienia technologiczne, omawiane dobre praktyki w projektowaniu PCB oraz sztuczki i metody pracy z programem Altium Designer, podnoszące efektywność projektowania.

Zaawansowany kurs Altium Designer - Projektowanie PCB obejmuje wybrane zagadnienia projektowe, nieomawiane w trakcie kursu kompleksowego.

Czas trwania
16 godzin ( 2 dni po 8 godzin ).

Umiejętności zdobyte podczas kursu
Praktyczna wiedza projektowa oraz zaawansowana obsługa programu Altium Designer.

Wymagania
Znajomość obsługi komputera, doświadczenie w projektowaniu PCB.

Szkolenie obejmuje 1 blok tematyczny:

• Przelotki (zwykłe, zaślepione i zagrzebane) oraz ich wpływ na funkcjonowanie obwodu,
• Rozmieszczanie elementów (układy cyfrowe, kondensatory odsprzęgające, obwody zasilania),
• Prowadzenie ścieżek o zadanej długości/impedancji, unikanie przesłuchów „crosstalks”, „return currents” i „loop antenas”,
• Uwzględnianie parametrów obwodu drukowanego i ograniczeń podawanych przez producenta,
• Wskazówki dotyczące rozpraszania ciepła w obwodach drukowanych (zawierających układy cyfrowe i zasilania),
• Porady technologiczne (odległości minimalne od krawędzi płytki/linii frezowania, typy przelotek, dobór otworów, obwody sztywno giętkie),
• Porady dotyczące przygotowania dokumentacji montażowej (pick&place, szablony pastemask, panelizacja projektu, fiduciale, warianty montażowe),
• Praktyczne przykłady projektu z wykorzystaniem "design rules",
• Praktyczne przykłady budowy projektu multi channel,
• Przykład biblioteki bazodanowej,
• Konfiguracja SVN na praktycznych przykładach,
• Przykłady tworzenia zaawansowanych reguł projektowych,
• Dopasowanie długości ścieżek,
• Parametryzacja schematu.