Blog

Testowanie i emulacja akumulatorów, Keysight E36731A i BV9211B

Testowanie i emulacja akumulatorów, Keysight E36731A i BV9211B

E36731A to urządzenie stworzone przez firmę Keysight, które łączy w sobie funkcje elektronicznego obciążenia  i zasilacza DC, w jednym. Umożliwia emulację pracy akumulatorów oraz wykonywanie testów. Keysight E36731A współpracuje z oprogramowaniem Keysight BV9211B PathWave BenchVue, które pozwala na przeprowadzanie prób przy dowolnym poziomie naładowania. E36731A wraz z oprogramowaniem BV9211B stanowi kompletne rozwiązanie do emulacji pracy akumulatorów, testowania i automatyzacji, zamknięte w kompaktowej obudowie laboratoryjnej. Oprogramowanie do testowania i emulacji oferuje cztery tryby pracy: „Emulacja”, „Profiler”, „Rozładowanie/Ładowanie” i „Cykler”.

Emulacja pracy akumulatora
Dzięki zastosowaniu emulacji można wprowadzać szybkie zmiany i zmienne warunki pracy akumulatorów. Pozwala to na sprawdzanie różnych scenariuszy testowych bez konieczności czekania na rozładowanie lub ładowanie rzeczywistej baterii. Emulacja polega na rejestrowaniu poboru prądu przez urządzenie podczas rzeczywistych scenariuszy, przy różnych poziomach naładowania. Taka funkcjonalność wprowadza wiele usprawnień i pomaga stworzyć bezpieczniejsze środowisko testowe. Umożliwia także walidację różnych trybów pracy.

Za pomocą zestawu: E36731A i oprogramowania Keysight można wykonywać ładowanie i rozładowywanie oraz wykorzystać uzyskane dane do automatycznego tworzenia profili, w różnych warunkach testowych. Zdobytą wiedzę można następnie zastosować do emulacji różnych stanów naładowania, co zapewnia właściwe testowanie. Istnieje również opcja optymalizacji.

Aby wykonać emulację wystarczy wprowadzić parametry pracy akumulatora: pojemność, limit natężenia prądu, początkowy SoC i stan odcięcia. Istnieje możliwość korzystania z profili wcześniej wygenerowanych lub zaimportowania zewnętrznych modeli.

Profiler
Narzędzie do profilowania jest niezbędnym narzędziem do tworzenia modeli dopasowanych do urządzenia. Umożliwia pracę z różnymi akumulatorami i tworzenie własnych, niestandardowych bibliotek. Narzędzie do profilowania zapewnia uzyskanie najdokładniejszych modeli i prognozowanie ich żywotności, które mogą być użyte do urządzeń i scenariuszy potrzebnych do różnych projektów.

Oprogramowanie BV9211B umożliwia także tworzenie modeli niestandardowych podczas ładowania lub rozładowywania rzeczywistego akumulatora. Istnieje funkcja rozładowywania akumulatora obciążeniem statycznym lub dynamicznym, prądowym, stałym oporem lub mocą. Podczas ładowania lub rozładowywania oprogramowanie ciągle rejestruje parametry testu: Voc, Vt, Ri, prąd, czas, pojemność, SoC i temperaturę. Profiler może również wyeksportować zmierzone dane do dalszej analizy.

Cykler – charakterystyka cyklu życia akumulatora
Funkcja testów cyklicznych umożliwia tworzenie niestandardowej sekwencji ładowania, pracy i rozładowywania w różnych warunkach testowych. Oprogramowanie pozwala na wykonanie do tysiąca cykli operacji, aby pomóc
w określeniu wpływu starzenia się i niezawodności w teście sekwencyjnym. Podczas wykonywania sekwencji, Keysight PathWave BenchVue monitoruje stan akumulatora i rejestruje wyniki pomiarów. Zapisywane są parametry w postaci danych: pojemność, napięcie na zaciskach, prąd i czas. Warunki odcięcia pozwalają na zdefiniowanie momentu automatycznego zatrzymania, po osiągnięciu wartości procentowej utraty pojemności.

Funkcjonalność Keysight E36731A
E36731A to urządzenie, które łączy w sobie funkcje zasilacza prądu stałego i obciążenia elektronicznego. Zasilacz zapewnia moc do 200 W, prąd wyjściowy 20 A i napięcie 30 V, a także funkcję automatycznego ustawiania zakresu. Inna funkcja, to tworzenie dzienników danych dla wszystkich pomiarów w określonym czasie. W zasilaczu zastosowano duży, kolorowy wyświetlacz, a także wbudowaną pamięć.

E3671A pozwala także na łatwą kontrolę szybkości z jaką wyjście zmienia się z jednego napięcia na drugie. Zmiany i ustawienia dostępne są i programowalne z przedniego panelu zasilacza lub z komputera.

Obciążenie elektroniczne ma moc do 250 W i zapewnia doskonałą wydajność. Może pobierać prąd o natężeniu do 40 A, przy napięciu do 60 V. Funkcja obciążenia elektronicznego, podobnie jak funkcja zasilania, umożliwia ciągłe rejestrowanie napięcia i prądu w pliku danych. Można także wyeksportować plik jako plik CSV na dysk USB. Dynamiczny profil obciążenia pozwala na testowanie odpowiedzi przejściowej źródła zasilania. Wbudowany układ pomiarowy przetwarza napięcie i prąd na postać cyfrową i wyświetla wyniki na wyświetlaczu.

Wnioski
Urządzenie E36731A firmy Keysight jest zaawansowanym narzędziem służącym do emulacji, testowania i profilowania akumulatorów, które łączy w sobie funkcje zasilacza prądu stałego i obciążenia elektronicznego. Współpracuje z oprogramowaniem Keysight BV9211B PathWave BenchVue, które pozwala na tworzenie niestandardowych modeli, prognozowanie ich żywotności, wykonywanie testów cyklicznych i rejestrowanie danych pomiarowych. E36731A posiada duży, kolorowy wyświetlacz, wbudowaną pamięć i funkcję automatycznego ustawiania zakresu. Charakteryzuje się kompaktową obudową laboratoryjną i zapewnia wysoką produktywność oraz wydajność podczas pracy użytkownika.   Urządzenie E36731A firmy Keysight jest przydatnym narzędziem do zastosowań związanych z akumulatorami, takich jak projektowanie, rozwój, produkcja, serwis i badania.

Udostępnij

Powiązane wpisy

Skomentuj Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *