Oprogramowanie

Profesjonalne oprogramowanie inżynierskie

Dystrybucja oprogramowania jest jedną z głównych gałęzi oferty Computer Controls. Specjalizujemy się w oprogramowaniu dla elektroników i konstruktorów, dzięki któremu zespoły projektowe mogą znacząco podnieść jakość i wydajność swojej pracy. Oferujemy rozwiązania i systemy oparte na oprogramowaniu elektronicznym takim jak: Altium Designer, PDN Analyzer, ARM Keil oraz SOLIDWORKS. Profesjonalnie oprogramowanie dla elektroniki, oferowane w Computer Controls, umożliwia między innymi:

 • tworzenie schematów,
 • projektowanie płytek PCB z synchronizacją ze schematami i regułami,
 • stałoprądową/stałonapięciową analizę sieci zasilania w projekcie PCB,
 • programowanie systemów wbudowanych,
 • projektowanie złożonych kształtów o wielu krzywiznach oraz bardzo dużych złożeń z setkami tysięcy komponentów,
 • szybkie tworzenie wysokiej jakości rysunków 2D, które automatycznie aktualizują się w przypadku modyfikacji projektu 3D,
 • utrzymanie się w wyznaczonych ramach budżetowych i pewność, że projekt będzie możliwy do wykonania, dzięki wbudowanym, automatycznych funkcjom szacowania kosztów oraz projektowania z możliwością produkcji,
 • szybsza obsługa zadań projektowych za pomocą specjalistycznych funkcji do obsługi arkuszy blachy, konstrukcji spawanych, form, instalacji rurowych i elektrycznych,
 • tworzenie odpowiednich dopasowań z automatycznym wykrywaniem przenikania i kolizji oraz sprawdzaniem wyrównania otworów i analizą stosu tolerancji,
 • udostępnianie producentom modeli 3D na użytek obróbki maszynowej, wytwarzania i szybkiego opracowywania prototypów w technologii CAM 3D,
 • szybsze działania dzięki dostępowi do gotowych bibliotek części CAD 3D i materiałów online,
 • importowanie i eksportowanie wielu formatów danych i CAD w celu obsługi współpracy z klientami, dostawcami oraz zarządzania istniejącymi danymi CAD.


Programy inżynierskie do tworzenia aplikacji embedded

Systemy wbudowane to aplikacje, które dzięki swojej specjalizacji mogą jeszcze lepiej realizować stawiane przed nimi zadania, np. w maszynach przemysłowych, telefonach komórkowych, sprzęcie medycznych i innych urządzeniach z różnorodnych branż.
W Computer Controls oferujemy oprogramowanie inżynierskie, które umożliwia profesjonalne programowanie i projektowanie systemów embedded. Dzięki niemu, tworząc nowy produkt, uzyskasz niezrównaną jakość oraz stabilność samego systemu, co usprawnia procedurę wdrożenia na rynek.