Prowadzenie ścieżek High-Speed z użyciem funkcjonalności xSignal

Prowadzenie ścieżek High-Speed z użyciem funkcjonalności xSignal

Prowadzenie ścieżek High-Speed z użyciem funkcjonalności xSignal

Poprawne prowadzenie ścieżek sygnałów High-Speed wymaga w wielu wypadkach dopasowania długości ścieżek, by czas propagacji sygnału był jednakowy dla wymaganych sygnałów. Altium Designer zawiera zaawansowane narzędzia pozwalające na wyrównanie ścieżek tak pod względem ich długości, jak i czasu propagacji. Dla ścieżek prowadzonych od jednego wyjścia do jednego wejścia, obliczanie i porównywanie długości jest prostym procesem. Sprawa komplikuje się, gdy ścieżka rozdziela się, na przykład przy łączeniu pamięci DDR, czy też zawiera szeregowe elementy, na przykład rezystory dopasowania impedancji falowej. W takich przypadkach nieocenione okazuje się użycie funkcjonalności xSignal, pozwalającej na definiowanie ścieżek sygnałów pomiędzy dwoma wyprowadzeniami., które następnie są wykorzystywane w procesie dopasowania długości czy czasu propagacji.

Zapraszamy na webinar, podczas którego przedstawione zostaną wymagania, konfiguracja i sposób użycia narzędzia xSignal bezpośrednio w programie Altium Designer.

Webinar jest dla wszystkich, a przede wszystkim dla inżynierów i projektantów systemów elektronicznych, szefów działów projektowych, studentów elektroniki i pracowników naukowych.

Spotkanie poprowadzi Adam Adamcewicz ekspert oraz wieloletni praktyk programu Altium Designer.

January 31 2023

Dane ogólne

Rozpoczęcie:2023-01-31, 11:00
Zakończenie:2023-01-31, 12:00
Wydarzenie:Webinar

ORGANIZATOR

Firma:Computer Controls Sp. z o.o.
Telefon :+ 48 33 485 94 90
E-mail:info@ccontrols.pl