SOLIDWORKS MBD

W magazynie
SKU
1693636166.0624
Kategoria
Software

SOLIDWORKS Model-Based Definition (MBD) to aplikacja oparta na modelu, która dzięki jednoznacznym, zintegrowanym adnotacjom 3D pozwala na zmniejszenie kosztów. W przeciwieństwie do rysunków 2D, SOLIDWORKS MBD definiuje, organizuje i publikuje adnotacje bezpośrednio w danych 3D. Umożliwia to pominięcie rysunków 2D oraz ułatwia to automatyzację dalszych procesów produkcyjnych, takich jak analiza tolerancji, obróbka i kontrole.

SOLIDWORKS - SOLIDWORKS MBD

Program SOLIDWORKS MBD pomaga producentom opisywać i porządkować takie dane 3D jak:

 • bazy pomiarowe,
 • wymiary,
 • tolerancje,
 • wykończenia powierzchni,
 • notatki i tabele zestawień materiałowych (BOM).

Oprogramowanie pozwala również na publikowanie danych w powszechnie akceptowanych formatach, takich jak: eDrawings, STEP 242 i 3D PDF.
Warto przy tym wiedzieć, iż:

 • STEP 242 jest formatem neutralnym przygotowanym specjalnie do przekazywania czytelnych programowo adnotacji 3D zintegrowanych z modelami w celu zautomatyzowania dalszych procesów produkcyjnych
 • 3D PDF to dokument PDF, w którym znajdują się zarówno modele 3D, jak adnotacje. Pliki 3D PDF można otwierać w bezpłatnym programie Adobe Reader, który jest ogólnodostępny. Znacznie obniża to barierę komunikacji 3D. Użytkownicy mogą dostosowywać szablony 3D PDF do tworzenia materiałów istotnych dla produkcji. Mogą to być specyfikacje części lub zespołów, zapytań ofertowych (RFQ) i przychodzących raportów z kontroli.

Korzyści z użytkowania SOLIDWORKS MBD

 • Program pozwala skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek. Jest to możliwe dzięki z pomocą automatycznego programowania analizy tolerancji, optymalizacji tolerancji, komputerowego wspomagania produkcji (ComputerAided Manufacturing, CAM), jak również współrzędnościowej maszyny pomiarowej (Coordinate Measuring Machine, CMM) oraz innych zastosowań produkcyjnych.
 • Możliwe jest wyświetlanie modeli i adnotacji w jednym miejscu zamiast poszukiwania ich w modelach 3D i rysunkach 2D.
 • Zmniejszenie ilości odpadów i przeróbek dzięki intuicyjnym adnotacjom 3D.
 • Łatwe określanie wymagań bazy pomiarowej i tolerancji w trakcie tworzenia projektów 3D. Pozwala to uniknąć dodawania ich po naniesieniu detali 2D lub przełączania między modelami 3D i rysunkami 2D. Jednocześnie oznacza to wyeliminowanie rozbieżności między modelami 3D a rysunkami 2D, które powodują powstawanie ogromnych ilości odpadów produkcyjnych.
 • Program umożliwia dostosowanie adnotacji opartych na modelu do praktyk produkcyjnych poprzez automatyczne rozpoznawanie cech produkcyjnych.
 • Uproszczenie procesów zarządzania dokumentami poprzez zmniejszenie liczby i pominięcie rysunków 2D.
 • Zgodność z definicjami norm i przepisów, takich jak norma wojskowa 31000A, pozwala na rozszerzenia działalności biznesowej.
 • Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD ogranicza koszty drogich usług, obsługi i konserwacji dzięki jednoznacznej komunikacji i mniej precyzyjnej
  dokumentacji 3D.
 • SOLIDWORKS Model-Based Definition nie ogranicza się do tworzenia dokumentacji produkcyjna w 3D. Nadal istnieje możliwość wykorzystania treści 3D, takich jak adnotacje i widoki na rysunkach 2D w przypadku, gdy rysunki 2D są niezbędne do ułatwienia migracji z rysunków do MBD.

Możliwości z użytkowania SOLIDWORKS MBD

Bazujący na oprogramowaniu SOLIDWORKS Standard program SOLIDWORKS MBD oferuje szereg nowych możliwości.
Oprogramowanie zapewnia następujące funkcje w zakresie adnotacji 3D:

 • Tworzenie adnotacji z użyciem bazy pomiarowej, założeń bazy pomiarowej, podstawowych wymiarów, wymiarów z tolerancją, wymiarów biegunowych, tolerancji geometrycznych, wykończeń powierzchni, symboli spoin, symboli szkiców, odnośników, zestawień BOM, notatek, układów współrzędnych, położenia odniesienia, położenia przecięcia, funkcji ciągłych, funkcji złożonych i innych informacji produkcyjnych (PMI).
 • Definiowanie adnotacji bazujących na funkcjach (DimXpert) dla części i zespołów oraz kopiowanie DimXpert z konfiguracji źródłowej do innych konfiguracji, aby zaoszczędzić czas i zapewnić spójność.
 • Kopiowanie DimXpert z części źródłowej do części pochodnej lub lustrzanej do dalszych procesów produkcyjnych, jak również kopiowanie z pliku źródłowego do innych plików w celu migracji podobnych, ale różnych starszych modeli.
 • SOLIDWORKS MBD zawiera wstępnie zdefiniowaną bibliotekę funkcji produkcyjnych, aby możliwe było dopasowania konkretnych definicji do praktyk produkcyjnych, takich jak kieszenie, gniazda, wycięcia, stożki, torusy, otwory wgłębiające, otwory stożkowe, wzorce, fazowania i zaokrąglenia.
 • Automatyczne rozpoznawanie funkcji produkcyjnych na macierzystych lub importowanych ciałach stałych.
 • Automatyzacja definicji adnotacji według typu modelu, typu tolerancji, wymiarowania wzorca, cech odniesienia i zakresu.
 • Analizy, pokazywanie i ukrywanie stanu tolerancji w celu monitorowania postępów definiowania i wykrywania potencjalnych przekroczeń.
 • Ponowne wykorzystanie adnotacji DimXpert z części do zespołów.
 • Automatyczne parowanie tolerancji z modelu źródłowego do pasującego modelu zgodnie ze stałymi lub ruchomymi formułami łączników.
 • Automatyczne znakowanie naruszeń geometrycznego wymiarowania i tolerancji (GD&T) w porównaniu z normami ASME Y14.5-2009 lub ISO 1101-2012.
 • Dodawanie wymiarów asocjacyjnych do założeń bazy pomiarowej.
 • Importowanie adnotacji 3D z formatów innych niż SOLIDWORKS, takich jak Creo, NX, CATIA i STEP 242.
 • Importowanie inteligentnej semantyki adnotacji 3D do atrybutów interfejsu API, które są podstawą do tworzenia oprogramowania produkcyjnego, takiego jak programowanie CAM i CMM.
 • Definiowanie czytelnych programowo ogólnych tolerancji profilu w notatkach lub tabelach.
 • Automatyczne wstawianie tabel i notatek dotyczących zgięć dla projektów z blachy.
 • Dostosowywanie tabel tolerancji zgodnie z normą ISO 2768-2012.
 • Dostosowanie skali wyświetlania tekstu adnotacji.
 • Przyjazne dla toku pracy szablony MBD dla części i złożeń.

SOLIDWORKS MBD może również pomóc w porządkowaniu adnotacji 3D. Oferuje następujące funkcje:

 • Wizualne i kompleksowe widoki 3D.
 • Ponowna synchronizacja widoków 3D, co jest podstawą do intuicyjnej komunikacji ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami.
 • Ponowne używanie adnotacji i widoków 3D w rysunkach 2D w celu ułatwienia nanoszenia detali 2D.
 • Widoki modelu przerywanego do wyświetlania długich i powtarzalnych funkcji.
 • Automatyczne wyświetlanie i ukrywanie adnotacji w miarę obracania modelu.
 • Porównywanie adnotacji 3D między wersjami oprogramowania SOLIDWORKS PDM z przechowalni lub poza przechowalnią.

Sprawdź, jak możesz sprawić, aby dzięki zastosowaniu programu SOLIDWORKS MBD komunikacja 3D była bardziej efektywna:

 • Eksport STEP 242 z czytelnymi programowo adnotacjami 3D.
 • Program umożliwia dostosowanie szablonu 3D PDF w ramach bogatych stylów edycji, które są zgodne z normami branżowymi, praktykami firmy i scenariuszami użytkowania operacyjnego. Co ważne, dostępne profesjonalne szablony 3D PDF pozwalające zaoszczędzić czas podczas ich dostosowywania.
 • Publikowanie zgodnie z niestandardowymi szablonami wielostronicowych, mających wiele okienek ekranu i wiele tabel plików 3D PDF. Zawierają one między innymi modele, adnotacje, widoki, właściwości niestandardowe, symbole specjalne, edytowalne pola PDF, teksty i obrazy.
 • Asocjacyjne i zaktualizowane widoki oraz właściwości niestandardowe odpowiadające wielu konfiguracjom programu SOLIDWORKS w jednym
  dokumencie 3D PDF.
 • Tabele zestawienia materiałowego i notatki publikowane w dokumentach 3D PDF.
 • Elastyczne wyświetlanie tabel zestawienia materiałowego, aby zaoszczędzić miejsce na stronie 3D PDF.
 • Jednoczesne podświetlanie komponentu w złożeniu, w okienku ekranu i w tabeli zestawienia materiałowego. Ponadto program może zastosować:
 1. Wzajemne podświetlanie ze zintegrowanej adnotacji do asocjacyjnej funkcji zgodnie ze standardem ASME Y14.41-2012.
 2. Podświetlanie przywołanych funkcji bazy pomiarowej z ramek sterowania funkcji.
 3. Podświetlanie konstrukcyjnych wymiarów podstawowych z ramek sterowania funkcji.
 • Wyświetlanie szkiców elementów w formacie 3D PDF, co ułatwia zrozumienie linii gięcia blachy lub linii rozstrzelenia złożeń.
 • Możliwość dodanie wielu załączników, w tym STEP 242, podczas publikacji w formacie 3D PDF.
 • Dostępne elementy sterowania dokładnością i rozmiarem plików w dokumentach 3D PDF.
 • Istnieją również opcje zabezpieczania dokumentów 3D PDF.
 • Automatyczne przechodzenie przez wszystkie widoki w dokumentach 3D PDF.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu doboru odpowiedniej aplikacji i/lub kolekcji.


Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
SOLIDWORKS MBD
Więcej informacji
KategoriaSoftware
ProducentSOLIDWORKS
Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
SOLIDWORKS MBD Datasheet
Rodzaj: pdf
Rozmiar: 2.74 MB