Privacy Policy

Polityka prywatności

Definicje

Administrator - Computer Controls Sp. z o.o., ul. Budowlanych 1, 43-300 Bielsko-Biała.
Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizyczne, w szczególności poprzez imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, takie jak: IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: ccontrols.pl oraz aplikacje mobilne lub aplikacje webowe.
Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
Partner - podmiot, z którym współpracuje Administrator, dostarczający treści marketingowe dopasowane do Użytkownika lub pośredniczący w dostarczaniu takich treści.


Przetwarzanie danych osobowych

Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Administrator zbiera dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

Korzystanie z Serwisu jest możliwie bez konieczności zakładania konta przez Użytkownika. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzane dane obejmują informacje o korzystaniu z Serwisu.

Użytkownik może założyć konto w Serwisie, o ile Serwis posiada uruchomioną taką funkcjonalność, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym dane wymagane do założenia konta są odpowiednio oznaczone, a pozostałe dane - jeśli ich podanie jest przewidziane w formularzu - są fakultatywne i nie są konieczne do założenia konta), dzięki czemu Użytkownik może korzystać z dodatkowych funkcjonalności lub usług Serwisu. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz informacje o korzystaniu z Serwisu. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. że Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podawania danych na potrzeby założenia konta w Serwisie, a jednocześnie podanie danych oznaczonych jako wymagane jest warunkiem założenia konta w Serwisie. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia założenie konta w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności, z których zgodnie z regulaminem Serwisu można korzystać tylko po założeniu konta.

Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu z Serwisu mogą mieć Partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści, remarketingu (w tym Google AdWords, Google Analytics).

W przypadku gdy w ramach Serwisu dostępne są dodatkowe funkcjonalności, takie jak skorzystania z formularza kontaktowego, odpowiednie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zakresu przetwarzanych danych, dostępne będą przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcjonalności.


Polityka cookies i innych podobnych technologii

Serwis mogą używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Cookies to pliki zawierające różne informacje, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron Serwisu, oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców.

A. Rodzaje plików cookies

W Serwisie stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • Pliki cookies niezbędne – są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności oraz do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu i podtrzymania twojej sesji. Bez tego rodzaju plików cookies nie jest możliwe świadczenie ci wielu usług, które oferujemy. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych.
 • Pliki cookies analityczne - te pliki cookies zbierają informacje o tym w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej np. jakie podstrony odwiedzasz najczęściej i czy podczas ich odwiedzania pojawiają się błędy, możemy również sprawdzać źródła ruchu - kierunki przekierowania. Ten rodzaj cookies nie zbiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej, ale może zbierać adresy IP urządzenia, z którego korzystasz ze strony internetowej. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe i służą jedynie do doskonalenia i ulepszania serwisów internetowych, dostosowania działań strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowania wyświetlania reklam np. aby zapobiegać wielokrotnemu wyświetlaniu tej samej reklamy. Możemy również dokonywać pomiaru skuteczności reklam.
 • Pliki cookies reklamowe – Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych umożliwiają dostosowanie treści dopasowanych do konkretnej grupy odbiorców, są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych. Pliki te pamiętają, że odwiedzałeś nasze serwisy i jakie aktywności na nich wykonałeś, a zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.
 • Pliki cookies własne - ustawiane są przez serwery internetowe naszych serwisów.
 • Pliki cookies osób trzecich – ustawiane są przez serwery internetowe innych stron niż nasze serwisy.

B. Okres przechowywania cookies; Partnerzy

Ze względu na okres przechowywania można wyróżnić pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”.

Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone. Są to przede wszystkim pliki cookies niezbędne.

Partnerzy i podmioty trzecie wykorzystują pliki cookies w następujących celach: analitycznych i statystycznych, pomiar ruchu internetowego, dopasowanie przekazu reklamowego do konkretnej grupy odbiorców, pomiar skuteczności działań marketingowych, analizowanie działań sprzedażowych w Internecie, świadczenie usług reklamowych, dowodowe, analityczne i statystyczne, remarketing, Google AdWords, Google Analytics.

C. Możliwość wyłączenia plików cookies; remarkeing; Google AdWords; Google Analytics.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania Serwisu.


Cele oraz podstawa przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

 • zapewnienia dostępu do serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  marketing własny w tym profilowanie, w szczególności prezentowanie reklamy behawioralnej, wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych w Serwisie lub kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień o interesujących ofertach lub treściach środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem np. badania satysfakcji;
 • wykrywanie i eliminowanie nadużyć;
 • cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne, remarketing, Google AdWords, Google Analytics, pomiar ruchu internetowego, dopasowanie przekazu reklamowego do konkretnej grupy odbiorców, pomiar skuteczności działań marketingowych, analizowanie działań sprzedażowych w internecie, świadczenie usług reklamowych;
 • dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą w celach marketingowych Partnerów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • realizacja powyższych celów powoduje, że Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W wyniku tych analiz nie są podejmowanie w sposób zautomatyzowany istotne decyzje dotyczące Użytkownika.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Usunięcie plików cookie będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu.


Uprawnienia użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • do sprostowania danych - jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;
 • dostępu do danych - Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;
 • do usunięcia danych, zwane też "prawem do bycia zapomnianym" - jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;
 • do ograniczenia przetwarzania danych - jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
 • do przenoszenia danych - Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne; Użytkownik może wycofać zgody poprzez zmianę ustawień.

Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym. W przypadku Użytkowników, którzy nie założyli konta w Serwisie, Administrator nie ma możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika, gdyż przetwarzane dane dotyczą wyłącznie informacji o korzystaniu z Serwisu, bez informacji o tożsamości Użytkownika.

Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Odbiorcy danych i partnerzy

Dane osobowe Użytkowników, poza wymienionymi powyżej, mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy Administratora.

Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu z Serwisu mogą mieć Partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści. Partnerzy, z którymi Administrator współpracuje w związku z korzystaniem z ich usług lub narzędzi, pozwalających m.in. na personalizowanie treści i usług oferowanych w Serwisie, należący do następujących kategorii: reklamodawcy, domy mediowe, firmy oferujące narzędzia do zarządzania kampaniami reklamowymi oraz właściciele serwisów internetowych, w szczególności: Google, Facebook, dostawcy analizujący działania sprzedażowe w Internecie, dostawcy pomiaru ruchu internetowego. Partnerzy mogą m.in. analizować, zestawiać i łączyć informacje z Serwisu z innymi posiadanymi przez nich informacjami np. związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z ich usług lub podejmowaniem przez Użytkownika aktywności w innych serwisach internetowych. Informacje o zasadach przetwarzania przez Partnerów danych osobowych oraz korzystania z plików cookie oraz innych technologii są dostarczane w ustalony przez nich sposób, w szczególności w dokumentach Partnerów opisujących zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.


Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt. 10 poniżej.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny - zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


Dane kontaktowe

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować: Computer Controls Sp. z o.o., ul. Budowlanych 1, 43-300 Bielsko-Biała, lub poprzez formularz kontaktowy Serwisu.


Zmiany polityki prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco aktualizowana. Wersja Polityki Prywatności na dzień 25 maja 2018 r.