Nowe funkcje w Altium Designer 23

15 grudnia 2022 firma Altium opublikowała nową wersję swojego sztandarowego produktu do projektowania PCB – Altium Designer 23.


Firma Altium, wraz z wprowadzeniem Altium Designer 21, zmieniła sposób publikacji aktualizacji programu. Aktualizacje oraz nowe funkcjonalności w programie są dostarczane na bieżąco, mniej więcej w miesięcznych odstępach. Nowa wersja programu jest więc bezpośrednim rozwinięciem i kontynuacją poprzedniej wersji programu. Oczywiście, wraz z nową odsłoną programu, udostępniono szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki.


Główne zmiany, jakie wprowadzono w aktualnej wersji programu:

Projektowanie wiązek przewodów — funkcjonalność pozwala wyeliminować zależność od zewnętrznego oprogramowania do projektowania wiązek przewodów innych firm. Projektowanie wiązek przewodów jest udostępniane dzięki nowemu dokumentowi projektu Harness Project (*.PrjHar) wraz z powiązanymi dokumentami - definiowania połączeń elektrycznych Wiring Diagram (*.WirDoc), rysunku układu wiązki Layout Drawing (*.LdrDoc), dokumentu ActiveBOM (*.BomDoc) oraz rysunku produkcyjnego (*.HarDwf). Projekt wiązki przewodów można utworzyć jako samodzielny projekt lub jako część projektu wielopłytowego. W tym drugim przypadku logiczne połączenia między płytkami PCB w projekcie wielopłytkowym służą do zdefiniowania połączeń w wiązce. Dzięki tej technologii można stworzyć kompletny projekt wiązki przewodów, począwszy od indywidualnych połączeń pin-to-pin, aż po dokumentację produkcyjną.

Przygotowanie sitodruku — dedykowana funkcja do przygotowywania sitodruku dla PCB. Często napotykanym błędem produkcyjnym jest sitodruk nachodzący się na odsłoniętą miedź, otwory czy krawędź płytki. Teraz można przycinać sitodruk (linie/łuki/wypełnienia/obszary), automatycznie przesuwać tekstu sitodruku oraz automatyczne przycinać lub przesuwać wypełnienia /regiony. Wszystko jest pod czujnym okiem oprogramowania, aby nie wprowadzać dodatkowych naruszeń DRC lub DFM. Funkcja ta jest dostępna zarówno w edytorze PCB jak i edytorze biblioteki PCB.

Komentarze przypisane do warstw - teraz, gdy klikniesz komentarz PCB w widoku 2D, widok PCB zostanie automatycznie przełączony na ten sam widok, który miała osoba wstawiająca ten komentarz, to jest te same widoczne warstwy, ta sama warstwa aktywna i ten sam widok płytki (od góry/od dołu).

Ulepszony interfejs właściwości sieci — teraz, obszar Net Information panelu Properties wyświetla informacje o sieci, parze różnicowej czy xSignal dla wybranego obiektu elementarnego.

Ulepszenia ActiveBOM — ta wersja wprowadza pewne ulepszenia w pracy z dokumentem BomDoc.:

  • Podczas wybierania alternatywnego komponentu, nie będzie można teraz wybrać takiego, który jest już używany.
  • Podczas dodawania elementu alternatywnego do zestawienia komponentów okno dialogowe zapamiętuje użyte filtry i wartości, dla różnych komponentów tego samego typu.
  • Podczas usuwania grupy alternatywnych komponentów, gdy komponent w tej grupie ma przypisany alternatywny komponent, zostanie wyświetlone stosowne ostrzeżenie.

Eksport historii projektu — ta wersja obsługuje eksportowanie historii projektu (tylko dla projektów zapisanych w wewnętrznym systemie Git w Workspace). Eksport odbywa się do dokumentu PDF w ramach generowania danych wyjściowych, za pośrednictwem pliku Output Job. W ramach konfiguracji możesz zdecydować czy wyeksportować całą historię, czy jej część, dotyczącą konkretnych publikacji.

Ulepszone zarządzanie brakującymi plikami — w tej wersji wprowadzono ulepszone podejście do zarządzania plikami, które są zdefiniowane w pliku projektu, ale nie zostały znalezione w folderze projektu. Zamiast usuwać odniesienia do takich plików i oznaczać projekt jako zmodyfikowany, jak to miało miejsce w przeszłości, pliki te są teraz oznaczane jako „brakujące”. Pozostają zdefiniowane w pliku projektu i nadal pojawiają się na liście w strukturze projektu w panelu Projekty, ale są teraz wyszarzone i mają własną wyróżniającą ikonę. Dostępne są powiązane polecenia, które zapewniają pełną kontrolę nad sposobem obsługi takich brakujących dokumentów. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona i można uzyskać do niej dostęp, włączając opcję WSM.ManageMissingFiles w zaawansowanych Preferencjach programu.

Usuwanie zbędnych repozytoriów projektów — podczas przesyłania do Workspace projektów, które wcześniej były w systemie kontroli wersji, informacja o poprzednich repozytoriach jest przenoszona na serwer. Bieżąca wersja Altium Designer pozwala na ręczne bądź automatyczne usuwanie takich zbędnych repozytoriów.

Ulepszenia symulacji sygnałów – zwiększono wydajność edytora SimData, wprowadzono obsługę cyfrowych elementów PSpice – flip-flop/latch, pullup, pulldown, linia opóźniająca, LOGICEXP, obsługę modeli czasowych UDLY i UEFF bramek cyfrowych PSpice oraz dodano bramki standardowe, trójstanowe i generator cyfrowy do biblioteki Simulation Generic Components. Edytor SimData uzyskał możliwość wyświetlania stanu wysokiej impedancji przebiegów cyfrowych.

Published at: 2022-12-23