Imprint

Metryka strony


Computer Controls  Sp z o.o.
ul. Budowlanych 1
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 485 94 90
E-Mail: info@ccontrols.pl

NIP: 574-214-74-05
REGON: 243345104
KRS: 000047412

Zarząd: Grzegorz Witek, Harald Weigelt


Udostępnione na tej stronie informacje zostały starannie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Jednakże nie ręczymy ani nie gwarantujemy, że wszystkie dane są w każdej chwili w całości prawidłowe i zaktualizowane. Dotyczy to przede wszystkim linków do innych stron internetowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe bądź bezprawne treści na tych stronach internetowych, do których odsyłają linki. Wszelkie dane mogą zostać zmienione, usunięte bądź uzupełnione bez uprzedzenia. Ani publikacja, ani jej treść nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane bądź przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody operatora strony internetowej.

© Computer Controls Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone