Blog

Zmiany w oprogramowaniu ARM Keil - MDK v5.37

Zmiany w oprogramowaniu ARM Keil - MDK v5.37

Charakterystyka środowiska
MDK-ARM jest oprogramowaniem wspomagającym pracę programistów aplikacji wbudowanych, na które składa się między innymi edytor, debuger, najlepszy w swojej klasie kompilator i zoptymalizowane biblioteki. Znormalizowane pakiety programowe tzw. Software Packs pozwalają na obsługę urządzeń lub całych płyt, zawierają także drivery układów peryferyjnych.

Wersja MDK v5.37
W najnowszej wersji Keil MDK obsługuje Arm Cortex-M85 i STAR-MC1 i jest dostarczany z modelami „Arm Virtual Hardware” zamiast „Fixed Virtual Platforms”, a także z kompilatorem Arm 6.18.

Arm Keil Mdk

Kompilator Arm w wersji 5 został usunięty z listy μVision
Chociaż Arm Compiler 5 jest sprawdzonym zestawem narzędzi dla urządzeń Arm, które obsługuje, osiągnął koniec wsparcia i nie są planowane jego dalsze aktualizacje. Dlatego nie jest już częścią instalacji Keil MDK 5.37 i nowszych.
Kompilator Arm w wersji 5 nadal może być jednak używany do:

  • istniejących projektów.
  • nowych projektów dla starszych celów Armv4, Armv5 lub Armv6.
    W przypadku wszystkich innych, nowych rozwiązań firma Arm zdecydowanie zaleca migrację do najnowszej wersji kompilatora Arm dla systemów Embedded lub kompilatora Arm dla Embedded FuSa. Jeżeli jednak istnieje potrzeba zbudowania projektu za pomocą kompilatora Arm w wersji 5 lub nie można przeprowadzić migracji do kompilatora Arm dla Embedded, należy ręcznie pobrać i dodać kompilator Arm 5 do Keil MDK v5.37, co zostało opisane na stronie producenta: Arm Compiler 5 not available in Keil MDK.

Nowy Kompilator Arm dla systemów Embedded 6.18
Zastosowany w MDK 5.37 Arm Compiler dla Embedded to najbardziej zaawansowany zestaw narzędzi do kompilacji języka C/C++ firmy Arm w zakresie opracowywania oprogramowania bare-metal, oprogramowania układowego i obsługi w czasie rzeczywistym aplikacji systemowych (RTOS). Kompilator Arm dla systemów wbudowanych zapewnia najbardziej kompletne i najdokładniejsze wsparcie dla obecnych funkcji architektonicznych i rozszerzeń architektury Arm. Obsługuje wszystkie współczesne procesory Arm, w tym te będące w fazie rozwoju. Kompilator Arm Embedded 6.18 wprowadza obsługę najnowszych rozszerzeń architektury Armv8.8-A i Armv9.3-A, a także Cortex-M85.Zastosowanie Kompilatora Arm 6.18
Kompilator Arm dla Embedded jest używany przez wiodące firmy z różnych branż, w tym w motoryzacji, elektronice użytkowej, przemysłowej, medycznej, sieciowej, kolejowej, magazynowej i w telekomunikacji. Jeśli projekt wymaga długoterminowego utrzymania lub spełnienia wymogów bezpieczeństwa funkcjonalnego (takie jak EN 50128, IEC 61508, IEC 62304 i ISO 26262), Arm zdecydowanie zaleca jednak rozważenie zastosowania kwalifikowanej wersji Kompilatora Arm dla Embedded FuSa.

Udostępnij

Powiązane wpisy

Skomentuj Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *