Blog

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 - najważniejsze ulepszenia

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 - najważniejsze ulepszenia

Wprowadzenie nowej wersji w oprogramowaniu przynosi na ogół szereg korzyści dla użytkowników. Podobnie jest w przypadku SOLIDWORKS 2022, który oferuje ulepszenia wydajności i rozszerzone funkcje. Funkcje te usprawniają przepływy pracy w zakresie projektowania, dokumentacji, zarządzania danymi i walidacji. Wraz z wprowadzeniem nowych rozwiązań można także korzystać z nowych możliwości poprzez łączenie się z 3D EXPERIENCE Works. Ulepszenia pomagają sprostać większej ilości wyzwań, od projektowania po produkcję, jednocześnie umożliwiając przetwarzanie i współpracę w chmurze.

Wydajność montażu i przepływ pracy
Nowa wersja to szybsza praca z dużymi złożeniami dzięki rozszerzonym przepływom pracy i lepszej wydajności. Efektem jest oszczędność czasu podczas otwierania, zamykania i zapisywania złożeń dzięki zwiększonej wydajności. To także szybsze otwieranie rysunków podzespołów, otwierając je w trybie przeglądania dużego projektu z zespołu.

SW_Wydajnosc_montazu

Rozszerzone wykorzystanie trybu szczegółów
Podczas otwierania i opisywania rysunków SOLIDWORKS można zauważyć, że proces przebiega bardziej sprawnie. Uzyskaj dostęp do trybu opisywania szczegółów dla wszystkich rysunków, niezależnie od wersji, w której zostały zapisane. Otwórz rysunek w trybie „Szczegóły” bezpośrednio z zespołu już otwartego w trybie „Przeglądanie dużego projektu”.

SW_rozszerozen_wykorzystanie

Wydajniejsze wymiarowanie geometryczne i tolerancje
Bardziej intuicyjna praca z nanoszeniem wymiarów. Pracuj bezpośrednio w obszarze graficznym sterowanym przez interfejs użytkownika, w budowaniu ramek sterowania funkcjami komórka po komórce. Utwórz ramki tolerancji zgodnie z normą ISO 1101:2017 i powiązanymi normami ISO 2692, ISO 5458, ISO 5459 i ISO 8015.

SW_Wydajniejsze _wymiarowanie

Modelowanie hybrydowe
Oszczędzaj czas podczas pracy z geometrią siatki, korzystając z modelowania hybrydowego. Utwórz hybrydowy korpus bryłowy lub powierzchniowy, który zawiera geometrię siatki BREP i klasyczną geometrię BREP. Połącz zalety danych siatkowych z dokładnością i cechami parametrycznymi dostępnymi w modelowaniu bryłowym.

SW_modelowanie_hybrydowe

Udoskonalenia modelowania części
Szybsze tworzenie geometrii części. Z łatwością twórz zewnętrzne operacje kołków gwintowanych za pomocą „Kreatora kołków”. Utwórz szkic po obu stronach linii podziału jednocześnie. Odbij geometrię o dwie płaszczyzny naraz, zamiast podwójnego odbicia lustrzanego. Nowy SOLIDWORKS to także łatwiejsze tworzenie kosmetycznych poprawek dzięki ulepszonemu interfejsowi użytkownika i bardziej realistyczny wygląd.

SW_udoskonalenia

Tabele konfiguracyjne
Oszczędzaj czas podczas tworzenia konfiguracji dzięki uproszczonym, zintegrowanym przepływom pracy. Twórz części sterowane tabelami za pomocą natywnych tabel SOLIDWORKS bez potrzeby korzystania z programu Microsoft.Excel. Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki automatycznemu tworzeniu tabel konfiguracji, gdy części lub zespoły mają wiele konfiguracji. Zyskaj elastyczność projektowania dzięki dodatkowej funkcjonalności udostępnianej przez tabelę konfiguracji, która nie jest dostępna w oknie dialogowym „Modyfikuj konfiguracje”.

SW_tabele_konfiguracyjne

Ulepszenia systemu konstrukcji spawanych
Twórz konstrukcje spawane szybciej i łatwiej dzięki ulepszeniom systemu konstrukcji. Z łatwością dodawaj zaślepki do elementów rurowych „Structure System” z profilami kołowymi, kwadratowymi lub prostokątnymi. Utwórz wiele elementów drugorzędnych za pomocą „elementu”, a między punktami dla wybranej pary i elementów drugorzędnych za pomocą metody „Do elementów”. Oszczędź czas, definiując element połączenia wielokrotnego użytku i wstawiając go na część systemową konstrukcji.

SW_ulepszenia_systemu

Ulepszenia wydajności importu i wyświetlania
Przyśpiesz projektowanie dzięki poprawieniu wydajności importowania i wyświetlania modelu. Nowy SOLIDWORKS to także szybsze otwieranie plików DXF lub DWG w szkicu części. Otwieraj pliki STEP w SOLIDWORKS sprawniej. Korzystaj także z szybkiego wyświetlania tekstur 3D i krawędzi sylwetek.

SW_ulepszenia_wydajnosci

Ulepszona współpraca i udostępnianie danych
Zwiększ swoją przewagę nad konkurencją, wykorzystując oferty 3D EXPERIENCE Works. Usprawnij swoją pracę oraz podejmowanie decyzji łącząc SOLIDWORKS 3D CAD z opartą na chmurze platformą 3D EXPERIENCE. Możesz na niej łatwo zarządzać danymi oraz nimi zarządzać, a także współpracować z innymi użytkownikami. Korzystając z oprogramowania 3D EXPERIENCE SOLIDWORKS, uzyskaj dostęp do ulubionych poleceń 3D EXPERIENCE z wielu miejsc oprogramowania SOLIDWORKS, w tym menu Plik, Menedżera poleceń i menu kontekstowego.

SW_ulepszona_wspolpraca

Pracuj mądrzej i szybciej
Wiele z ulepszeń SOLIDWORKS 2022 zostało opracowanych, aby umożliwić bardziej inteligentną pracę, skupiając się na czynnościach o wysokiej wartości, jednocześnie umożliwiając systemowi obsługę bardziej powtarzalnych, rutynowych i czasochłonnych zadań. Jednocześnie SOLIDWORKS zawiera szereg wyspecjalizowanych nowych ulepszeń, które ułatwiają wykonywanie skomplikowanych projektów, takich jak tabele konfiguracji, ulepszenia modelowania części i modelowanie hybrydowe.

Wnioski
SOLIDWORKS 2022 zapewnia ulepszenia ukierunkowane na użytkownika, zaprojektowane w celu przyśpieszenia przepływów pracy, rozszerzenia dostępu do użytecznych danych i ułatwienia bezproblemowej współpracy. Ulepszenia te składają się na zoptymalizowane środowisko projektowe, które pozwala skupić się na rzeczach istotnych, jednocześnie tworząc wysokowydajne projekty, które poprawiają jakość, jednocześnie usprawniając proces rozwoju produktu.

Udostępnij

Powiązane wpisy

Skomentuj Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *