Blog

SOLIDWORKS 2022 – Nowości w projektowaniu części

SOLIDWORKS 2022 – Nowości w projektowaniu części

W najnowszej wersji, oprogramowanie SOLIDWORKS 2022 oferuje ulepszenia wydajności i rozszerzenie możliwości działania pewnych funkcji. Wprowadzenie kolejnej wersji w oprogramowaniu przynosi zawsze wiele nowych rozwiązań dla użytkowników.
Funkcje te wpływają na cały szereg aspektów pracy, miedzy innymi usprawniają przepływ dokumentacji, zarządzania danymi, itp. Ulepszenia pomagają również w projektowaniu części. Środowisko zostało zmienione i dostosowane do najnowszych trendów rozwojowych oraz potrzeb projektantów.

Układy współrzędnych
Zastał poprawiony sposób dodawania nowego układu współrzędnych. W poprzednich latach użytkownicy mieli ograniczone możliwości tworzenia układu współrzędnych, gdzie mogli wybierać tylko osie na podstawie istniejącej geometrii lub inne cechy odniesienia.

W SOLIDWORKS 2022 funkcjonalność ta została rozszerzona o kilka nowych opcji:
Można teraz dodawać układy współrzędnych, wprowadzając wartości liczbowe dla pozycji zarówno w częściach, jak i złożeniach.

sw2022-parts-img0

Można również zdefiniować obrót po określeniu pozycji przez wartości liczbowe.

sw2022-parts-img03

Istnieje możliwość również odnosić się do wszystkich części układów współrzędnych, takich jak osie, płaszczyzny i początki. Na przykład, można rozpocząć szkic na płaszczyźnie XZ układu współrzędnych lub użyć osi Y układu współrzędnych, jako osi obrotu dla elementu obracanego.


Pochylenie
Podczas korzystania z funkcji pochylenia w poprzednich wersjach SOLIDWORKS linia podziału szkicu w środku części wymagała utworzenia dwóch różnych szkiców. Działo się tak w przypadku, gdy potrzebne byłyby różne kąty pochylenia po obu stronach.

sw2022-parts-img04

Teraz w SOLIDWORKS 2022 dostępna jest opcja tworzenia różnych kątów pochylenia po obu stronach linii podziału.


sw2022-parts-img05


Szczeliny w kreatorze otworów
Podczas pozycjonowania szczelin przy pomocy „Kreatora otworów” można teraz poprzez klawisz Tab, zmienić jej orientację o 90°, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

sw2022-parts-img06


Oznaczenie gwintu - głębokość i własność funkcji
Oznaczenie gwintu należy do ostatniego elementu w drzewie operacji Menedżera funkcji, którego powierzchnia ma wspólną krawędź wybraną do dołączenia gwintu. Na przykład, jeśli istnieje fazowanie skojarzone z wycięciem i dodany jest gwint to ostatnią operacją jest operacja zarysu gwintu.

Głębokość zarysu gwintu
SOLIDWORKS mierzy teraz głębokość z oryginalnej lokalizacji krawędzi, niezależnie od zmian wprowadzonych przez późniejsze operacje, które mogą przemieścić tę krawędź. Jeśli zostanie dodane drugie wycięcie, które przeniesie tę krawędź, to zarys gwintu zostanie zachowany z pierwotną głębokością.

Wyglądy i tekstury zarysu gwintu
„Zarys gwintu” w SOLIDWORKS 2022 wykorzystuje teraz funkcję tekstury 3D, nadając bardziej realistyczny wygląd. „Tekstury 3D” zyskały większą wydajność, co przełożyło się na poprawę wyglądu, a także wzrost wydajności. Utworzenie i przebudowanie funkcji zajmuje znacznie mniej czasu w porównaniu z poprzednimi wersjami.


sw2022-parts-img09


Kreator kołków gwintowanych zewnętrznych
Zupełnie nową funkcjonalnością w SOLIDWORKS jest „Kreator kołków gwintowanych zewnętrznych”, który działa podobnie do Kreatora otworów. Definiuje się parametry, a następnie umieszcza kołki na modelu. Kołek gwintowany można utworzyć na istniejącym walcu w modelu lub utworzyć go od podstaw, na płaskiej powierzchni.


sw2022-parts-img11

Dostępne są opcje wyboru standardów podobnych do „Kreatora otworów”. Możesz wybrać główną średnicę kołka, głębokość gwintu, a nawet określić rodzaj podcięcia.


sw2022-parts-img12


Modelowanie hybrydowe
W SOLIDWORKS 2022 można teraz mieszać geometrię B-rep ze standardową geometrią SOLIDWORKS i geometrią siatki, w jednym obiekcie. Dzięki temu można teraz używać standardowych funkcji w geometrii siatki, takich jak „wyciągnięcia powierzchni”, „cięcia powierzchni” i „zaokrąglenia”. Zapewnia to większą funkcjonalność użytkownikom, którzy importują geometrię ze skanów. Daje także przewagę tym, którzy muszą drukować geometrię w 3D.


sw2022-parts-img13


Widoki przekrojów
Użytkownicy SOLIDWORKS mogą teraz obracać widok przekroju wokół otworu, osi, osi tymczasowej lub ściany cylindrycznej. Wystarczy wybrać geometrię cylindryczną w narzędziu przekroju lub wybrać nową ikonę w narzędziu przekroju. Daje to użytkownikowi dodatkową funkcjonalność w wizualizacji części i złożeń.

sw2022-parts-thumb

Funkcja ponów
SOLIDWORKS 2021 wprowadził dodatkowe funkcje i elementy szkicu, które wykorzystują przycisk Ponów. W SOLIDWORKS 2022 zostało to rozszerzone o „Ponowne wykonanie”:

Wstawianie i edytowanie operacji:

  • Kreator otworów
  • Prosta dziura
  • Wzór liniowy
    Polecenia i akcje:
  • Natychmiastowe 2D
  • Zmień kolejność funkcji
  • Wycofanie
    sw2022-parts-img15

Odbicie lustrzane wokół dwóch płaszczyzn
W SOLIDWORKS 2022 powstała możliwość wykonania odbicia lustrzanego elementu lub bryły, na dwóch płaszczyznach. Kiedyś wymagało to zastosowania wielu operacji odbić lustrzanych, teraz jest to możliwe do zrobienia, tylko w jednej operacji. Użytkownik może wybrać drugą płaszczyznę lustra w polu „Secondary Mirror Face/Plane”, aby zakończyć tę operację.
W niektórych scenariuszach można było wcześniej użyć szyku kołowego, ale wymagało to utworzenia dodatkowej osi w środku części, aby uzyskać właściwy wzór.

sw2022-parts-img16

Geometria odniesienia
W SOLIDWORKS 2022 poprawiono użyteczność geometrii odniesienia, która pomaga użytkownikowi wybrać płaszczyzny i osie bezpośrednio w obszarze graficznym. Będzie to przydatne podczas korzystania z poleceń, takich jak „Zmierz”, „Szyki” lub „Wiązanie”.
Użytkownicy mogą najechać kursorem na powierzchnie, a następnie nacisnąć Q, aby wyświetlić dostępne płaszczyzny odniesienia. Mogą używać klawiszy Shift lub Ctrl, aby wybrać wiele elementów. Mogą również najechać na tymczasowe osie ścian i powierzchni cylindrycznych, aby wyświetlić osie. Po wybraniu geometrii odniesienia SOLIDWORKS automatycznie odrzuci wszystkie niepotrzebne geometrie odniesienia.
Nowością w SOLIDWORKS 2022 jest również możliwość wyświetlania płaszczyzn głównych, płaszczyzn odniesienia, osi odniesienia lub układów współrzędnych poprzez kliknięcie prawym przyciskiem w obszarze graficznym i wybranie „Wyświetlanie geometrii odniesienia”. W poprzednich wersjach oprogramowania jedynym sposobem, w jaki można było to zrobić, było uzyskanie do nich dostępu za pośrednictwem drzewa projektowego Menedżera funkcji.

sw2022-parts-img17


Udoskonalenia operacji i części w SOLIDWORKS 2022 powinny pomóc użytkownikowi znacznie poprawić jego codzienną wydajność. Niektóre z tych ulepszeń, takie jak: „tworzenie szyków w wielu płaszczyznach”, „kreator kołków z gwintem zewnętrznym” i „nowe zarysy gwintów”, wynikają z tego, że były przez lata wielokrotnie zgłaszane. Teraz, kiedy w końcu się pojawiły, będą zwiększać wydajność pracy na kolejne lata.

Udostępnij

Powiązane wpisy

Skomentuj Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *