Blog

WSKAZÓWKI: JAK WYBRAĆ OSCYLOSKOP PRZED ZAKUPEM [CZĘŚĆ II]

WSKAZÓWKI: JAK WYBRAĆ OSCYLOSKOP PRZED ZAKUPEM [CZĘŚĆ II]

Jeśli masz zamiar zainwestować w oscyloskop, być może zainteresuje Cię lista kontrolna tego, co powinieneś sprawdzić przed zakupem i dlaczego? Część I obejmuje szczegółowe informacje potrzebne przy zakupie oscyloskopu pod względem przepustowości, częstotliwości próbkowania, liczby kanałów, jakości wyświetlania, głębokości pamięci i pamięci segmentowej.

Część II obejmuje tematy: szybkości aktualizacji przebiegów, wyzwalania, aplikacji magistrali szeregowej, pomiarów i analizy, łączności, możliwości zdalnego udostępniania, automatyzacji i generowania dokumentów.

Ten post został pierwotnie opublikowany na www.keysight.com


Kontent

  • Szybkość aktualizacji przebiegu
  • Wyzwalanie
  • Zastosowania magistrali szeregowej
  • Pomiar i analiza
  • Możliwość łączności, dokumentacja, zdalny dostęp i udostępnianie danych
  • Aktualizacje
  • Sondy
  • Łatwość użycia

SZYBKOŚĆ AKTUALIZACJI PRZEBIEGU

Wybierz oscyloskop, który ma wystarczająco dużą częstotliwość aktualizacji przebiegu, aby uchwycić ważne rzadkie, losowe zdarzenia. Dzięki temu debugowanie projektów będzie znacznie szybsze.

Niektóre oscyloskopy zwracają się finansowo w krótkim czasie w wyniku zaoszczędzonego czasu pracy przy wykonywaniu działań. Wybierz oscyloskop, który ma wystarczająco dużą częstotliwość aktualizacji przebiegu, aby rejestrować losowe i rzadkie zdarzenia oraz aby przyśpieszyć debugowanie projektów. Większa częstotliwość aktualizacji przebiegu może pozwolić zaoszczędzić wiele czasu, podczas gdy np. próbujesz uchwycić przypadkowe zdarzenie, które może się zdarzyć tylko raz na milion wystąpień sygnału. Istnieje doskonała notatka dotycząca aplikacji Keysight, która szczegółowo omawia ten temat, w tym jak obliczyć statystyczne prawdopodobieństwa przechwycenia usterki: „Can Your Osciloscope Capture Elusive Events?”.

keysight InfiniiVision X-Series oscilloscope

Rysunek 1. Oscyloskop Keysight InfiniVision serii X rejestruje rzadkie stany metastabilne (zakłócenia), które występują około 5 razy na sekundę. Z maksymalnym odświeżaniem przebiegu większym niż milion przebiegów na sekundę, oscyloskop ma 92% pewności na przechwycenie tych usterek w ciągu 5 sekund.

WYZWALANIE

Wybierz oscyloskop, który posiada funkcje zaawansowanego wyzwalania — spośród kilku typów, które pomagają izolować akwizycję przebiegów na najbardziej złożonych sygnałach.

Zdolność wyzwalania oscyloskopu jest jedną z jego najważniejszych aspektów. Wyzwalanie umożliwia synchronizację akwizycji i wyświetlania oscyloskopu, przebiegów na poszczególnych częściach sygnału. Poprzednio funkcja ta pozwalała myśleć o wyzwalaniu oscyloskopu po prostu, jako o zsynchronizowanym robieniu zdjęć. Najczęściej spotykane jest wyzwalanie przy prostym przekroczeniu krawędzi. Wszystkie oscyloskopy mają taką możliwość. Dzisiejsze projekty cyfrowe stały się bardziej złożone, dlatego może zaistnieć potrzeba dalszej kwalifikacji lub filtrowania wyzwalania oscyloskopu na określonych charakterystykach lub kombinacjach sygnałów wejściowych. Pozwala to na wyzerowanie, przechwycenie i wyświetlenie określonej części złożonego sygnału wejściowego. Niektóre oscyloskopy mogą wyzwalać impulsy, które spełniają określoną kwalifikację czasową — na przykład wyzwalają tylko wtedy, gdy impuls ma szerokość mniejszą niż 20 ns. Ten rodzaj wyzwalania (szerokość impulsu) może być przydatny w przypadku nieoczekiwanych usterek. Innym popularnym typem jest wyzwalanie wzorców. Wyzwalanie wzorcem umożliwia skonfigurowanie oscyloskopu do wyzwalania na logicznej kombinacji wysokich i niskich stanów w dwóch lub więcej kanałach wejściowych. Bardziej zaawansowane oscyloskopy zapewniają nawet wyzwalanie, które może synchronizować się z sygnałami, które niosą naruszenia parametryczne. Innymi słowy, wyzwalaj tylko wtedy, gdy sygnał wejściowy narusza określony warunek parametryczny. Może to być zmniejszona wysokość impulsu (wyzwalanie uruchomieniowe), naruszenie prędkości zbocza (czas narastania / opadania) lub naruszenie synchronizacji zegara do danych, wyzwalacz czasowy.

Nawet przy zaawansowanych możliwościach wyzwalania parametrycznego w oscyloskopie, określenie, który specjalny tryb wyzwalania wybrać i jak go ustawić, może być trudne i mylące dla użytkownika. W tym miejscu wkracza sprzętowy wyzwalacz dotykowy firmy Keysight. Aby dowiedzieć się więcej o wyzwalaniu dotykiem, zapoznaj się z notą aplikacyjną Keysight: „Wyzwalanie przy rzadkich anomaliach i złożonych sygnałach przy użyciu wyzwalania strefowego.”


ZASTOSOWANIA MAGISTRALI SZEREGOWEJ

Wybierz oscyloskop, który może wyzwalać i dekodować magistrale szeregowe dla protokołów, których zamierzasz używać.

Jeśli twoje projekty obejmują technologię magistrali szeregowej, wybierz oscyloskop, który może dekodować i wyzwalać te magistrale, aby znacznie przyspieszyć debugowanie. Bez tego nadal można weryfikować komunikację magistrali szeregowej za pomocą wizualnego zliczania bitów. Jednak wbudowane funkcje dekodowania i wyzwalania protokołu magistrali szeregowej mogą znacznie uprościć pomiary z Twoim oscyloskopem. Szybsze dekodowanie dzięki technologii sprzętowej zwiększa użyteczność oscyloskopu
i prawdopodobieństwo wychwycenia rzadko występujących błędów komunikacji szeregowej. Oscyloskopy z serii InfiniiVision i Infiniium firmy Keysight oferują szeroką gamę opcjonalnych pakietów testów zgodności i liczne opcje debugowania szeregowego. Aby dowiedzieć się więcej o zastosowaniach magistrali szeregowej oscyloskopów, zapoznaj się z arkuszem danych Keysight: „Opcje magistrali szeregowej dla oscyloskopów serii InfiniiVision X.”

POMIAR I ANALIZA

Wybierz oscyloskop, który pomoże Ci szybciej scharakteryzować Twój projekt.

Czy oscyloskop może automatycznie wykonywać pomiary parametryczne i operacje matematyczne na wykresach fali, dzięki czemu można szybciej scharakteryzować projekty? Wraz ze wzrostem ceny i wydajności, oscyloskopy z „wyższej półki” zazwyczaj mają więcej możliwości pomiarowych i analitycznych. Możemy do nich zaliczyć zaawansowaną matematykę przebiegów, automatyczne testowanie maski typu „pass/fail”, pomiary RF i testowanie zgodności w zależności od aplikacji. Możesz wykonywać najbardziej zaawansowane funkcje matematyczne przebiegów w trybie offline na komputerze z oprogramowaniem. Łatwiej jednak jest, jeśli ta funkcjonalność jest wbudowana w oscyloskopie i wyświetla funkcje matematyczne przebiegu, które pokazują dynamiczne zachowanie sygnału.


MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNOŚCI, DOKUMENTACJA, ZDALNY DOSTĘP I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Podczas wyboru oscyloskopu należy zadać sobie pewne pytania: czy oscyloskop spełnia nasze wymagania dotyczące łączności sprzętowej, automatyzacji testów i generowania dokumentów.
Wybierz sprzęt, który spełnia Twoje wymagania dotyczące łączności sprzętowej. Jeśli pracujesz w zautomatyzowanym środowisku testowym, upewnij się, że wybierasz zgodne interfejsy sprzętowe.

Odpowiedzią na pozostałe pytania jest oprogramowanie „Infiniium Offline”, które z łatwością przechwytuje i zapisuje przebiegi oscyloskopu. Dzięki temu każdy może analizować te same przebiegi. Możesz też zapisać wyniki do późniejszej analizy — np. do wykorzystania w szczegółowej dokumentacji. Oprogramowanie Infiniium lub Infiniivision umożliwia późniejsze wykonywanie zmian i analiz w zapisach danych zmierzonych z urządzenia. Kolejną zaletą korzystania z oscyloskopów Keysight jest zdalne korzystanie z urządzenia, które może okaże się ważne dla Twojego międzynarodowego zespołu. Przydatną funkcją jest możliwość wykonywania pracy na odległość, np. inżynier w biurze w USA może zdalnie kontrolować i wykonywać pomiary na oscyloskopie fizycznie podłączonym do testowanego urządzenia w Malezji. Ponieważ firmy dywersyfikują się w kierunku zdalnych prac, ta funkcja może okazać się bezcenna dla Twojego zespołu.

AKTUALIZACJE

Wybierz oscyloskop, który może się rozwijać razem z Twoimi projektami.

Czy Twój oscyloskop można ulepszyć niemal pod każdym względem? Przy wyborze oscyloskopu należy pamiętać, że ograniczona gama narzędzi programowych lub sond może zmusić Cię do zakupu nowego urządzenia. Stanowi to duży koszt i może okazać się niezbędne dla zaspokojenia potrzeb w przyszłości. Oscyloskopy Keysight Technologies można aktualizować do wyższej przepustowości, większej pamięci przechwytywania i analizy oraz większej liczby kanałów przy niewielkiej różnicy kosztów. Dostępnych jest również kilka aplikacji do dekodowania protokołów i aplikacji zapewniających zgodność ze standardami. Te aplikacje oraz szeroka gama sond, przenoszą pracę z często „nudnej” i „pracochłonnej” do „szybkiej i prostej”. Możesz nawet pozwolić sobie na kupowanie najlepszych rozwiązań, ponieważ znacznie zwiększają one wydajność.

SONDY

Wybierz oscyloskop, który umożliwia podłączenie różnorodnych sond specjalistycznych, które mogą okazać się pomocne podczas prac.

Twoje pomiary są tak dobre, jak informacje, które sonda dostarcza do wejść oscyloskopu. Dobre sondy nie zakłócają sygnału wejściowego i dostarczają dokładny duplikat sygnału, który był tam przed podłączeniem sondy. Pomyśl o rodzaju sond specjalistycznych, które potrzebujesz. Keysight oferuje szeroką gamę sond pasywnych, aktywnych, różnicowych i prądowych, które spełnią Twoje potrzeby. Więcej informacji na temat sond oscyloskopowych można znaleźć w nocie aplikacyjnej: „Keysight’s Eight Hints for Better Scope Probing.”

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

Wybierz oscyloskop, który zwiększa wydajność pomiarów dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika

Nowy oscyloskop może mieć zaawansowane możliwości pomiarowe, mające na celu poprawę wydajności. Jeśli jednak jest zbyt trudny do obsługi, ponieważ posiada głęboko zagnieżdżone w podmenu oscyloskopu funkcje pomiarowe, wynikiem jest frustracja. Oceniając łatwość użycia, weź pod uwagę pokrętła i reakcję na nie w urządzeniu. Warto też sprawdzić, czy oscyloskop ma wbudowaną pomoc dla zaawansowanych funkcji? Czy wyświetlacz jest wystarczająco duży? Czy jest wystarczająco dużo kolorów, abyś mógł skupić się na ważnych aspektach pomiaru?

Udostępnij

Powiązane wpisy

Skomentuj Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *