Oprogramowanie µVision v.5.2x ARM-Keil

Oprogramowanie µVision v.5.2x ARM-Keil – to najnowsza wersja środowiska IDE dostarczająca użytkownikom nowe funkcjonalności. µVision IDE łączy w sobie zarządzanie projektami, środowisko czasu pracy, funkcje kompilacji, edycję kodu źródłowego i debugowanie programów w jednym potężnym środowisku. μVision jest łatwy w użyciu i przyśpiesza rozwój oprogramowania wbudowanego. μVision obsługuje wiele ekranów i umożliwia tworzenie indywidualnych układów okien w dowolnym miejscu na powierzchni wizualnej.

Keil μVision IDE łączy zarządzanie projektem, udostępnia funkcje edycji kodu źródłowego, debugowania programów oraz pełną symulację w jednym środowisku. Platforma programistyczna μVision jest łatwa w obsłudze i pomaga szybko tworzyć działające programy wbudowane. Edytor i debugger μVision są zintegrowane w jednej aplikacji, która zapewnia bezproblemowe projektowanie projektów osadzonych.

Program μVision Debugger zapewnia jedno środowisko, w którym można testować, weryfikować i optymalizować kod aplikacji. Debugger zawiera tradycyjne funkcje, proste i złożone punkty przerwania, okna zegarów i kontroli wykonania, zapewnia również pełną widoczność urządzeń peryferyjnych. μVision umożliwia napisanie programu aplikacyjnego w języku C/C++ lub asemblerze, a także jego kompilację i uruchamianie. Istnieje możliwość skorzystania z trybu symulacji, jak również debugingu w układzie docelowym.

Za pomocą Menedżera projektu μVision i środowiska wykonawczego można utworzyć  aplikację korzystając z gotowych składników oprogramowania i obsługi urządzeń. Oprogramowanie zawiera biblioteki, moduły źródłowe, pliki konfiguracyjne, szablony kodów źródłowych i dokumentację.

W zależności od potrzeby pracy z konkretnymi typami mikroprocesorów można skorzystać z dedykowanego rozwiązania pod odpowiednie typy rdzeni:

Pojedyncza licencja dotyczy jednego użytkownika systemu. Dostępne są także licencje sieciowe i terminowe.

Nowości
MDK v5.26 - Bezpłatna edycja dla urządzeń Nuvoton Arm Cortex-M0 / M23
Więcej
GW Instek - nowa seria testerów baterii GBM-3000
Więcej
GW Instek - zasilacze serii PFR-100
Więcej