Ciiva

Technologia Ciiva firmy Altium pozwala projektantom elektroniki na dostęp do bazy danych komponentów, analizę komponentów użytych w projekcie czy też tworzenia spisów elementów (BOM). Jest ona dostępna jako rozszerzenie Altium Designer.

Ciiva SmartParts Search


CIIVA Smartsearch
Wyszukiwarka, pozwalająca na dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnych informacji o cenach, dostępności czy stanie czasu życia dziesiątek milionów komponentów w bazie danych Ciiva. Dokumentacja, dane katalogowe czy noty aplikacyjne są dostępne przez bezpośrednie linki do stron internetowych dostawców.

Ciiva SmartParts Analysis

Ciiva SmartParts Analysis

Narzędzie, pozwalające na tworzenie doskonałego spisu elementów, poprzez zaawansowaną analizę parametrów każdego komponentu w projekcie i automatyczne przekazanie tych danych do wyszukiwarki Ciiva. Wyniki wyszukania (ceny, dostępność, itp.) są prezentowane bezpośrednio w środowisku Altium Designer, a po zaakceptowaniu przez projektanta, są wiązane z komponentami na schemacie.

Ciiva SmartParts Management

Ciiva SmartParts Management

Funkcja zarządzania pozwala na przekazanie i automatyczne uaktualnianie przeanalizowanych i zweryfikowanych wcześniej komponentów do serwera Altium Vault, każdy powiązany z wybranym Ciiva SmartPart.

Więcej informacji

Wstecz

Promocje
iCD Design Integrity - 20% rabatu na produkty
Więcej
Zamień EAGLE na Altium Designer
Więcej
Nowości
Roadshow Altium Designer 18
Więcej
Seminarium Maxim Integrated
Więcej
Altium Designer 18 już wkrótce...
Więcej