Ciiva

Technologia Ciiva firmy Altium pozwala projektantom elektroniki na dostęp do bazy danych komponentów, analizę komponentów użytych w projekcie czy też tworzenia spisów elementów (BOM). Jest ona dostępna jako rozszerzenie Altium Designer.

Ciiva SmartParts Search


CIIVA Smartsearch
Wyszukiwarka, pozwalająca na dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnych informacji o cenach, dostępności czy stanie czasu życia dziesiątek milionów komponentów w bazie danych Ciiva. Dokumentacja, dane katalogowe czy noty aplikacyjne są dostępne przez bezpośrednie linki do stron internetowych dostawców.

Ciiva SmartParts Analysis

Ciiva SmartParts Analysis

Narzędzie, pozwalające na tworzenie doskonałego spisu elementów, poprzez zaawansowaną analizę parametrów każdego komponentu w projekcie i automatyczne przekazanie tych danych do wyszukiwarki Ciiva. Wyniki wyszukania (ceny, dostępność, itp.) są prezentowane bezpośrednio w środowisku Altium Designer, a po zaakceptowaniu przez projektanta, są wiązane z komponentami na schemacie.

Ciiva SmartParts Management

Ciiva SmartParts Management

Funkcja zarządzania pozwala na przekazanie i automatyczne uaktualnianie przeanalizowanych i zweryfikowanych wcześniej komponentów do serwera Altium Vault, każdy powiązany z wybranym Ciiva SmartPart.

Więcej informacji

Wstecz

Promocje
Altium Designer na start!
Więcej
armKEIL - ULINKplus - Oferta Specjalna
Więcej
Keil μVision IDE - Promocja na upgrade
Więcej
Nowości
Neoway nowym dostawcą modułów komunikacyjnych
Więcej
Silicon Labs wykupiła udziały firmy Sigma Designs
Więcej
Silicon Labs wzbogaca porfolio dla zastosowań IoT
Więcej